Skärfläcka

  1. 7 ex 13.4 1985 Kävsjön (Stefan Knutsson, Lars Petersson)
  2. 1 ex 14.4 Horssjön (Lars Petersson, Lasse Davidsson)
  3. 1 ex 8.4 1988 Kävsjön
  4. 3 ex 1.5 1992 Kävsjön (Dan Damberg, Roger Ahlman, Lasse Davidsson)
  5. 1 ex 3.5 1992 Kävsjön (Dan Damberg)
  6. 1 ex 27.4 1993 Osudden (Roger Ahlman)
  7. 1 ex aug 1994 Rusken (GL)
  8. 1 ex 23.4 2002 Kävsjön (Roger Ahlman, Mats Johansson)
  9. 2 ex 4.5 2003 Kävsjön (Kent Öhrn, Lasse Davidsson m.fl.)
  10. 1 ex 20.5 2015 Pinnarekulla (Kent Öhrn)