Hökuggla

 1. 1 ex 1952 Värnamotrakten

 2. 1 ex 26.2-19.3 1972 Kävsjön (Dan Damberg, Staffan Johnsson)

 3. 1 ex 25.1 1976 Hörle

 4. 1 ex 31.10-5.12 1982 Kävsjön 

 5. 1 ex 16.1-18.3 1983 Kävsjön (Lars Petersson m.fl.)

 6. 1 ex 20.2 1983 Skärsjöbergen, Marieholm

  Invasionen vintern 1983-84. Minst 19 ex sågs runt Värnamo/Gnosjö med bl.a:

 7. 2 ex okt-dec 1983 Kävsjön (VäFk)

 8. 1 ex 8.10 1983 Osudden (Roger Ahlman)

 9. 1 ex 29.10 1983 Marieholm (Ingemar Lemel)

 10. 1 ex nov-dec 1983 Kärda (andrahandsuppg.)

 11. 1 ex 4-12.11 1983 Kolvarp (andrahandsuppg.)

 12. 1 ex 8.11 2 km SO Värnamo (andrahandsuppg.)

 13. 1 ex1 ex 8-9.11 1983 Drömminge (andrahandsuppg.)

 14. 1 ex 11-14.11 1983 NO Värnamo (Ingemar Lemel)

 15. 2-3 ex 19.11 1983 - 22.2 1984 Osudden (VäFk)

 16. 1 ex 14.12 1983 Stråkeved (andrahandsuppg.)

 17. 2 ex dec 1983 Hindsekind (andrahandsuppg.)

 18. 2 ex dec 1983 Gällaryd (andrahandsuppg.)

 19. 1 ex dec 1982 Målskog (andrahandsuppg.)

 20. 1 ex 28.12 1983-28.3 1984 Vällersten (Jan Bergström, Lars Petersson, Mats Johansson)

 21. 1 ex jan-feb 1984 Hjälmaryd (andrahandsuppg.)

 22. 1 ex 16.11 1985-24.2 1986 Kävsjön (VäFk)

 23. 1 ex 30.9 1987 Kärda (andrahandsuppg.)

 24. 1 ex 11.10 1989 Horssjön (Lasse Davidsson, Roger Ahlman)

 25. 2 ex 15.10-15.12 1989 Kävsjön. 1 ex kvar till 21.1 1990 (Mats Johansson m.fl.)

 26. 1 ex 19.11 1989 Fryele (Lars Norgren)

 27. 1 ex 30.10-27.12 1992 Kävsjön (Roger Ahlman m.fl.)

 28. 1 ex 26.9 1993 Kävsjön (Dan Damberg)

 29. 1 ex 23-27.11 1999 Kävsjön/Kittlakull (Roger Ahlman, Stefan Andersson)

 30. 1 ex feb 2000 Svänö (andrahandsuppg.)

 31. 1 ex 29.3 2000 Värmeverket, Värnamo (Roger Ahlman m.fl.)

 32. 1 ex 8.4 2000 Andersberg, Store mosse (Christian Rördam)

 33. 1 ex 25.10-7.11 2012 Gungflyet, Kävsjön (Per Kjellin m.fl.)

 34. 1 ex 27-29.11 2012 Torp (Jan Wahlström)

 35. 1 ex 1.12 2012 Anneberg (Lars Petersson)

 36. 1 ex 12.1 - 2.2 2013 Anneberg (Lars Petersson m.fl.)
 37. 1 ex 5.3-13.3 2013 Torp (Jan Wahlström) 
 38. 23.10-2.12 2016 Store mosse nationalpark (Lars Petersson, Stefan Andersson, Mattias Johansson)
 39. 12.11 2016 Gamla travbanan Södra Gussjön (Lars Hellman)
 40. 16.1 2017 Björkefors (Mattias Bokinge