Vadarsträcket mot söder har pågått sedan slutat av juni. Nu är rovfåglarna på gång med arter som röd glada, ormvråk och sparvhök och bland tättingarna bo/bergfink och ladusvala. Vid Falsterbo räknas sträckande fåglar dagligen fram till november. Följ de dagliga summeringarna på Artportalen –>