På tisdagskvällen åkte sex deltagare till en lokal där berguv funnits sedan många år tillbaka. När vi kom fram till platsen var det fortfarande ljust och vi förberedde oss på att vänta in mörkret. Men vi hann inte ta många steg förrän en berguv kom inflygande. Den satte sig i en hög tall där vi fick fina obsar på den och när det började mörkna ropade den några gånger.