Svenska Botaniska Föreningen har sedan 2015 samlat in uppgifter om hur långt våren har kommit på Valborg. Det är enkelt att delta genom att rapportera om sex olika växters utveckling. Rapportera på www.varkollen.se