Nu är de flesta arter i gång med häckningen med ökad känslighet för störningar. Vi påminner om de etiska riktlinjer som Birdlife Sverige har tagit fram. En länk till dessa finns under menyn “Klubben” .