Varma sydostvindar innebär att det är bra tid att åka ut och lyssna efter nattsångare! Det har redan hörts både näktergal och kärrsångare och fler finns säkert att upptäcka. Varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör nattsångarnas favoritområden med undantag för nattskärra som är vanlig i båda kommunerna. Övriga arter kräver mer arbete för att hitta.

Här ett en karta -> där samtliga ovanligare nattsångare hörts sedan 2012 (den visar väl mer var det lyssnas i markerna än var nattsångare kan dyka upp). Klicka på kartans markörer för att se vilka arter som setts på platsen.