Inflödet av rastande ringtrastar fortsätter. I Artportalen finns 60 fynd av ringtrast 2009-2019 från Värnamo och Gnosjö kommuner. Tidigaste fyndet är 5 april, senaste 2 maj. Endast 17 fynd är rapporterade som honor eller honfärgade. En bra genomgång av kön- och åldersbestämning av ringtrast finns här –>