I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Nötväckorna är sin vana trogen i holk nr 6. Ser du fåglar mata i en holk som saknas i listan så skicka ett sms till Christina Fransson, 070-8801385

Holk nr Häckande 2020 Häckande 2019 Häckande 2018
1 S-v flugsnappare Blåmes  S-v flugsnappare
2
3 Blåmes S-v flugsnappare
4 Blåmes S-v flugsnappare
5 Talgoxe  Blåmes
6 Nötväcka Nötväcka  Nötväcka
7 Blåmes
8 Blåmes Blåmes  S-v flugsnappare
9 Getingbo  Blåmes
10
11 Talgoxe
12 Blåmes  Blåmes
13 Sv-vit flugs S-v flugsnappare
14 Talgoxe
15 Blåmes  Talgoxe
16
17  Blåmes
18  S-v flugsnappare
19 Blåmes S-v flugsnappare  Talgoxe
20 Talgoxe Getingbo
21 Sv-vit flugsn  Blåmes
22 Entita
23 Blåmes
24 Blåmes
25
26  Blåmes
27 Sv-vit flugs Talgoxe
28  Blåmes
29 Blåmes
30 Talgoxe Blåmes  Talgoxe
31 Sv-vit flugs S-v flugsnappare  S-v flugsnappare
32
33
34 Blåmes  Talgoxe
35
36 S-v flugsnappare  S-v flugsnappare
37 Blåmes Entita  Blåmes
38 Nötväcka
39 S-v flugsnappare
40