Förutsättningarna för rastande vadare är inte bra i nuläget. Vid Osudden är det högt vattenstånd och vegetation som delar av stranden. Annat var det för två år sedan! Bästa chanserna att se rastande arktiska vadare blir troligen från Svänötornet, om det blir bra stränder när regnen väl slutar. Besöken vid Kävsjön har dock varit få hittills i sommar, endast fem rapporter sedan början av juni.

Osudden i juli 2018