Genom att följa sträcket vid Falsterbo får man en bra bild av vilka arter som är på väg söderut. Dagliga uppdateringar görs på Falsterbosidan på Artportalen.