Rapportera obsarna till Artportalen så förs de in i listan.

ArterAntal arter: 0
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Brunand
Vigg
Bergand
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe
Orre
Tjäder
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Gråhäger
Ägretthäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Ljungpipare
Tofsvipa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Pärluggla
Kungsfiskare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Svarthätta
Gransångare
Kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Nötskrika
Nötkråka
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Sävsparv