Resultatet blev 91 arter vilket är rekord. De tre senaste åren har vi haft 83, 90, resp. 90 arter.

ArterAntal arter 2021: 0Antal arter 2020: 91
Knölsvan1
Mindre sångsvan1
Sångsvan1
Tajgasädgås1
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås1
Grågås1
Kanadagås1
Vitkindad gås1
Prutgås
Bläsand1
Snatterand
Kricka1
Gräsand1
Stjärtand
Brunand
Vigg1
Bergand
Sjöorre
Svärta
Knipa1
Salskrake1
Småskrake
Storskrake1
Järpe
Orre
Tjäder1
Fasan1
Smålom
Storlom
Smådopping1
Skäggdopping1
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv1
Gråhäger1
Ägretthäger1
Röd glada1
Brun glada
Havsörn1
Brun kärrhök
Blå kärrhök1
Duvhök1
Sparvhök1
Ormvråk1
Fjällvråk1
Kungsörn
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall1
Rörhöna
Sothöna
Trana
Ljungpipare1
Tofsvipa1
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin1
Morkulla1
Dvärgmås
Skrattmås1
Fiskmås1
Silltrut
Gråtrut1
Havstrut
Tamduva1
Skogsduva
Ringduva1
Turkduva1
Berguv
Sparvuggla1
Kattuggla1
Hornuggla
Pärluggla
Kungsfiskare1
Gröngöling1
Spillkråka1
Större hackspett1
Mindre hackspett1
Trädlärka
Sånglärka1
Berglärka
Ladusvala1
Ängspiplärka1
Skärpiplärka
Forsärla1
Sädesärla
Sidensvans1
Strömstare1
Gärdsmyg1
Järnsparv
Rödhake1
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast1
Björktrast1
Taltrast1
Rödvingetrast1
Dubbeltrast1
Svarthätta
Gransångare
Kungsfågel1
Brandkronad kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes1
Entita1
Talltita1
Tofsmes1
Svartmes1
Blåmes1
Talgoxe1
Nötväcka1
Trädkrypare1
Varfågel1
Nötskrika1
Nötkråka
Skata1
Kaja1
Råka
Kråka1
Korp1
Stare1
Gråsparv1
Pilfink1
Bofink1
Bergfink1
Grönfink1
Steglits1
Grönsiska1
Hämpling
Vinterhämpling1
Gråsiska1
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb1
Större korsnäbb
Domherre1
Stenknäck1
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv1
Sävsparv1