I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar mata i en holk som saknas i listan så skicka ett sms till Christina 070-8801385

Holk nrHäckande 2021Häckande 2020Häckande 2019Häckande 2018
1S-v flugsnappareBlåmes S-v flugsnappare
2
3BlåmesS-v flugsnappare
4BlåmesS-v flugsnappare
5Talgoxe Blåmes
6NötväckaNötväcka Nötväcka
7Blåmes
8BlåmesBlåmes S-v flugsnappare
9Getingbo Blåmes
10
11Talgoxe
12Blåmes Blåmes
13S-v flugsnappareS-v flugsnappare
14Talgoxe
15Blåmes Talgoxe
16
17 Blåmes
18 S-v flugsnappare
19BlåmesS-v flugsnappare Talgoxe
20TalgoxeGetingbo
21Sv-vit flugsn Blåmes
22Entita
23Blåmes
24Blåmes
25
26 Blåmes
27Sv-vit flugsnappareTalgoxe
28 Blåmes
29Blåmes
30TalgoxeBlåmes Talgoxe
31S-v flugsnappareS-v flugsnappare S-v flugsnappare
32
33
34Blåmes Talgoxe
35
36S-v flugsnappare S-v flugsnappare
37BlåmesEntita Blåmes
38Nötväcka
39S-v flugsnappare
40