I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar besöka/mata i en holk som saknas i listan så skicka ett sms till Christina

Holk nrHäckande 2021Häckande 2020Häckande 2019Häckande 2018
1S-v flugsnappareBlåmes S-v flugsnappare
2Talgoxe
3BlåmesBlåmesS-v flugsnappare
4BlåmesS-v flugsnappare
5Talgoxe Blåmes
6NötväckaNötväcka Nötväcka
7BlåmesBlåmes
8BlåmesBlåmesBlåmes S-v flugsnappare
9Getingbo Blåmes
10
11BlåmesTalgoxe
12TalgoxeBlåmes Blåmes
13BlåmesS-v flugsnappareS-v flugsnappare
14Talgoxe
15Blåmes Talgoxe
16
17Blåmes Blåmes
18S-v flugsnappare S-v flugsnappare
19BlåmesS-v flugsnappare Talgoxe
20TalgoxeGetingbo
21Sv-vit flugsn Blåmes
22S-v flugsnappareEntita
23BlåmesBlåmes
24BlåmesBlåmes
25
26S-v flugsnappare Blåmes
27BlåmesSv-vit flugsnappareTalgoxe
28 Blåmes
29BlåmesBlåmes
30TalgoxeBlåmes Talgoxe
31TalgoxeS-v flugsnappareS-v flugsnappare S-v flugsnappare
32
33
34S-v flugsnappareBlåmes Talgoxe
35
36S-v flugsnappare S-v flugsnappare
37BlåmesBlåmesEntita Blåmes
38Nötväcka
39TalgoxeS-v flugsnappare
40