Helgens resultat blev 93 arter vilket är det högsta antal klubben har noterat genom åren. Klicka på rubriken för att se vilka arter som rapporterades.

ArterAntal arter 2021: 93Antal arter 2020: 91
Knölsvan11
Mindre sångsvan1
Sångsvan11
Tajgasädgås1
Sädgås1
Spetsbergsgås
Bläsgås1
Grågås11
Kanadagås11
Vitkindad gås1
Prutgås
Mandarinand
Bläsand11
Snatterand
Kricka11
Gräsand11
Stjärtand1
Brunand
Vigg11
Bergand
Sjöorre1
Svärta
Knipa11
Salskrake11
Småskrake
Storskrake11
Järpe1
Orre1
Tjäder11
Fasan1
Smålom
Storlom
Smådopping1
Svarthakedopping
Skäggdopping11
Gråhakedopping
Storskarv11
Gråhäger11
Ägretthäger11
Brun glada
Röd glada11
Havsörn11
Brun kärrhök
Blå kärrhök11
Duvhök11
Sparvhök11
Ormvråk11
Fjällvråk11
Kungsörn
Tornfalk1
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall11
Rörhöna
Sothöna
Trana
Ljungpipare1
Tofsvipa11
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin11
Morkulla11
Dvärgmås
Skrattmås11
Fiskmås11
Havstrut
Gråtrut11
Silltrut
Silvertärna
Tamduva11
Skogsduva
Ringduva11
Turkduva11
Berguv
Kattuggla11
Lappuggla
Hökuggla
Trädlärka
Sparvuggla1
Pärluggla
Hornuggla
Kungsfiskare11
Gröngöling11
Spillkråka11
Större hackspett11
Mindre hackspett11
Sånglärka11
Berglärka
Ladusvala1
Ängspiplärka11
Skärpiplärka
Forsärla11
Sädesärla
Sidensvans11
Strömstare11
Gärdsmyg11
Järnsparv1
Rödhake11
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Ringtrast
Koltrast11
Björktrast11
Taltrast11
Rödvingetrast11
Dubbeltrast11
Svarthätta
Gransångare
Kungsfågel11
Brandkronad kungsfågel
Skäggmes
Entita11
Talltita11
Tofsmes11
Stjärtmes11
Svartmes11
Blåmes11
Talgoxe11
Nötväcka11
Trädkrypare11
Varfågel11
Nötskrika11
Nötkråka1
Skata11
Kaja11
Råka
Kråka11
Korp11
Stare11
Gråsparv11
Pilfink11
Bofink11
Bergfink11
Grönfink11
Steglits11
Grönsiska11
Hämpling
Vinterhämpling11
Gråsiska11
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb11
Större korsnäbb1
Stenknäck11
Tallbit1
Domherre11
Gulsparv11
Lappsparv1
Snösparv
Sävsparv11