I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar besöka/mata i en holk så skriv en rad i Obsboken eller skicka ett sms till 070 – 374 85 47.

Holk nrHäckande 2022
Häckande 2021Häckande 2020Häckande 2019Häckande 2018
1BlåmesS-v flugBlåmes S-v flug
2Talgoxe
3S-v flugBlåmesBlåmesS-v flug
4TalgoxeBlåmesS-v flug
5BlåmesTalgoxe Blåmes
6NötväckaNötväcka Nötväcka
7BlåmesBlåmes
8BlåmesBlåmesBlåmes S-v flug
9S-v flugGetingboGetingbo Blåmes
10
11BlåmesTalgoxe
12S-v flugTalgoxeBlåmes Blåmes
13Blåmes/GetingS-v flugS-v flug
14Talgoxe
15Blåmes Talgoxe
16
17TalgoxeBlåmes Blåmes
18S-v flugS-v flug S-v flug
19BlåmesS-v flug Talgoxe
20BlåmesTalgoxeGetingbo
21TalgoxeGetingboSv-vit flugsn Blåmes
22S-v flugS-v flugEntita
23BlåmesBlåmes
24BlåmesBlåmesBlåmes
25
26S-v flug/Geting Blåmes
27S-v flugBlåmesSv-vit flugTalgoxe
28 Blåmes
29BlåmesBlåmes
30TalgoxeBlåmes Talgoxe
31TalgoxeS-v flugS-v flug S-v flug
32S-v flug
33
34BlåmesS-v flugBlåmes Talgoxe
35
36S-v flug S-v flug
37BlåmesBlåmesEntita Blåmes
38Nötväcka
39TalgoxeS-v flug
40S-v flug