Här för vi in de arter som rapporteras under helgen.

ArterAntal arter 2022: 93Antal arter 2021: 93Antal arter 2020: 91
Knölsvan111
Mindre sångsvan1
Sångsvan111
Tajgasädgås1
Sädgås1
Spetsbergsgås
Bläsgås11
Grågås111
Kanadagås11
Vitkindad gås1
Prutgås
Mandarinand
Bläsand111
Snatterand1
Kricka111
Gräsand111
Stjärtand11
Brunand
Vigg11
Bergand
Sjöorre1
Svärta
Knipa111
Salskrake11
Småskrake1
Storskrake111
Järpe1
Orre11
Tjäder111
Fasan1
Smålom
Storlom
Smådopping11
Svarthakedopping
Skäggdopping111
Gråhakedopping
Storskarv111
Gråhäger111
Ägretthäger111
Brun glada
Röd glada111
Havsörn111
Brun kärrhök
Blå kärrhök111
Duvhök111
Sparvhök111
Ormvråk111
Fjällvråk111
Kungsörn1
Tornfalk1
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall111
Rörhöna
Sothöna
Trana1
Ljungpipare1
Tofsvipa111
Brushane
Dvärgbeckasin1
Enkelbeckasin111
Morkulla111
Dvärgmås
Skrattmås11
Fiskmås111
Havstrut
Gråtrut111
Silltrut
Silvertärna
Tamduva111
Skogsduva1
Ringduva111
Turkduva111
Berguv
Kattuggla111
Lappuggla
Hökuggla
Sparvuggla11
Pärluggla
Hornuggla
Kungsfiskare111
Gröngöling111
Spillkråka111
Större hackspett111
Mindre hackspett111
Sånglärka111
Trädlärka1
Berglärka
Ladusvala1
Ängspiplärka111
Skärpiplärka
Forsärla11
Sädesärla
Sidensvans111
Strömstare111
Gärdsmyg111
Järnsparv11
Rödhake111
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Ringtrast
Koltrast111
Björktrast111
Taltrast111
Rödvingetrast111
Dubbeltrast11
Svarthätta1
Gransångare
Kungsfågel111
Brandkronad kungsfågel
Skäggmes
Entita111
Talltita111
Tofsmes111
Stjärtmes111
Svartmes111
Blåmes111
Talgoxe111
Nötväcka111
Trädkrypare111
Varfågel11
Nötskrika111
Nötkråka11
Skata111
Kaja111
Råka
Kråka111
Korp111
Stare111
Gråsparv111
Pilfink111
Bofink111
Bergfink111
Grönfink111
Steglits111
Grönsiska111
Hämpling1
Vinterhämpling111
Gråsiska111
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb111
Större korsnäbb11
Stenknäck111
Tallbit1
Domherre111
Gulsparv111
Lappsparv1
Snösparv1
Sävsparv111