En unik gäst

En unik gäst dök upp den 2 januari på utfodringen på Store mosse. Det är en ringmärkt kungsörn som är i sin tredje dräkt och är märkt 2018. Efter att vänster ringnummer blivit avläst [läs mer]

Busksångare

Busksångaren vid Tjutaryd 17 juni blev inte godkänd av rrk Jönköping med motiveringen “Vi anser inte att den har den normalt “pratande” rytmen samt [läs mer]

Stomsjö våtmark

Nu är snart utsiktspunkten vid ladan färdig. Det blev lite större och annorlunda än den ursprungliga planeringen. Nu blir det istället en konstruktion i sten och grus som är lite mer underhållseffektiv. Vi ska [läs mer]

Hur många vipor?

Ovanligt många tofsvipor rastar vid Osudden i oktober och november. Högsta summan är 295 ex den 8 november. Hur många vipor räknar du till i den här flocken? Uppskatta först utan att räkna och [läs mer]

På programmet

LÖR-SÖN 3-4/11: Artrally