Mats Johansson - fredag, 11 oktober 2013 13:13

BUFAB SWEDEN PORT 7 KL 9.30 Vattenrall 1ex rastade på gårdsplanen

Pelle - tisdag, 08 oktober 2013 13:38

HOVS DAMM 11.30: Gräsand 50 ex, tofsvipa 30 ex.
KARLSFORS 12.00: Kungsfiskare 1 ex, strömstare 1 ex.

Lasse Davidsson - måndag, 07 oktober 2013 19:56

Strax ö om Gallnås stöttes en järptupp och en tjädertupp med ca 50 m mellanrum, sent på em.

Sven - söndag, 06 oktober 2013 10:13

HÅNGER: Andrahandsuppgift: Tallbit 1 hanne och 2 honor 4okt. inne i Hånger city.

VÄFK - lördag, 05 oktober 2013 14:46

KÄVSJÖN 9-13: Bläsand 10 ex, Skedand 5 ex, Havsörn 1 ad, Fjällvråk 1 ex, Kustpipare 2 ex, Kärrsnäppa 4 ex, Brushane 2 ex, Myrspov 1 ex, Rödstrupig piplärka 2 ex. 

Pelle - fredag, 04 oktober 2013 16:31

OSUDDEN 14-15: Dubbelbeckasin 1 ex, enkelbeckasin 2 ex, glada 2 ex, ormvråk 2 ex.

MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 2 ex.

Pelle - onsdag, 02 oktober 2013 15:45

KÄVSJÖN 11-15: Havsörn 3-4 ex, kungsörn 2 ex, blåhök 2 honor, fjällvråk 2-3 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 5 ex, kustpipare 2 ex rast, myrspov 1 ex rast, kärrsnäppa 1 ex rast, brushane 2 ex rast.

Kjell Rydh - tisdag, 01 oktober 2013 17:15

Över stans östra del kl 15.55: Minst 400+200 tranor mot söder.

Pelle - tisdag, 01 oktober 2013 16:10

APLADALSGATAN 16.08: Trana 150 ex str S.

Pelle - tisdag, 01 oktober 2013 14:40

OSUDDEN 13-14: Havsörn 1 ungfågel, glada 1 ex, tofsvipa 10 ex, trana 15 ex str, enkelbeckasin 2 ex, hämpling 10 ex.

MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 2 juv.

Kent Öhrn - måndag, 30 september 2013 19:17

OSUDDEN 17-18: Ljungpipare 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Rödstrupig piplärka 1 ex, Gråsiska 6 ex.

Kent Öhrn - söndag, 29 september 2013 14:40

OSUDDEN 9-11: Grågås 22 ex str, Storskarv 2 ex str, Blå kärrhök 1 hanne mot S, Sparvhök 2 ex, Ormvråk 1 ex, Ringduva 340 ex str, Gråsiska 15 ex.

Kjell Rydh - lördag, 28 september 2013 18:53

Värnamo kommunförrådet 17.30: Svart rödstjärt

Pelle - lördag, 28 september 2013 12:21

OSUDDEN 10.30-12.00: Dubbelbeckasin 1 ex, tofsvipa 15 ex, hämpling 25 ex, steglits 2 ex.

MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 2 juv.

Db stod längst upp på åkern nedanför majsfältet, flög sedan över vägen och stöttes därifrån ytterligare en gång innan den drog mot sydväst.

Pelle - fredag, 27 september 2013 17:49

APLADALSGATAN 17.48: Trana 100 ex str S.

Pelle - fredag, 27 september 2013 17:28

KÄVSJÖN 10.40-15.15: Kungsörn 2 ex, pilgrimsfalk 1-2 ex, blåhök 1 hane och 4 honf, stenfalk 1 ex, tornfalk 5 ex, fjällvråk 1 ex.

En ad hane pille jagade länge en tofsvipa utan resultat. Försvann västerut. Någon timme senare kom från öster ännu en gammal pille, eller kanske densamma, och kretsade över sjön innan den försvann. Av kungsörnarna var en gammal och en subad.

Inte en trana på hela dagen, och bara ett fåtal ormvråkar och sparvhökar. Borde väl dra ihop sig till en större koncentration så småningom?

Pelle - onsdag, 25 september 2013 16:26

KÄVSJÖN 10.30-15.00: Havsörn 1 ad, kungsörn 1 ex, blåhök 2-3 honf, brunhök 1-2 honf, tornfalk 2 ex, sparvhök 5 ex, ormvråk 5 ex, trana 2 ex str S, knölsvan 3 ex.
STOMSJÖ 15.30: Havsörn 1 ungfågel.

Urban M - onsdag, 25 september 2013 15:47

OSUDDEN KL 13 Stenfalk jagade över majsfältet och Ormvråk satt o putsade sig på fältet

Kent Öhrn - söndag, 22 september 2013 16:13

KYRKEMOSSE 10-12: Orre 1 höna, Dubbeltrast 6 ex, Gråsiska 1 ex, Lappsparv 1 ex, Sångsvan 1 ex. Fem älgar travade förbi på nära håll med en ko i täten följd av två kalvar och två tjurar med fyra taggar.

Mats Johansson - söndag, 22 september 2013 15:27

KÄVSJÖN STORA TORNET kl 12.45-13.30 Tornfalk 2ex Myrspov 12ex och 2ex Ljungpipare sträckande västerut Häger 4 ex Sångsvan 8ex Kricka ca 60ex Bläsänder och Gräsänder med blandade flockar ca 200 ex

Mats Johansson o Lars O - lördag, 21 september 2013 14:16

OSUDDEN KL 11.00-12.00 Glada 3ex Ormvråk 10ex Sparrvhök 3ex Brunkärrhök 1 juv Steglits 1ex sträckande

VÄFK - lördag, 21 september 2013 13:41

OSUDDEN 7.30-11:00: Grågås 300 ex str mot S, Hussvala 1 ex str, Steglits 1 ex str, Lappsparv 1 ex, Sparvhök 1 ex. Lappsparven rastade på fälten med havrestubb norr om 27:an tillsammans med sånglärkor och ängspiplärkor.
I övrigt sträckte Royal Air Maroc Boeing 737 9.45 mot Casablanca. 

Kent och Alf - lördag, 21 september 2013 11:34

20/9 STORA TORNET 16-17: Pilgrimsfalk 1 ad.

Lars Johansson - fredag, 20 september 2013 21:39

ELSEGÄRDE, BOR: Sparvuggla 1, sittande på högstubbe . 11.05.

Pelle - fredag, 20 september 2013 16:54

KÄVSJÖN 10.40-15.30: Stäpphök 1 ad hane, blåhök 1 juv, brunhök 1 juv, havsörn 1 ad, glada 1 ex, trana 7+30+27 ex str S, ormvråk 15 ex str S, sparvhök 10 ex str S, tornfalk 3 ex.

Stäpphöken dök upp när morgondimman lättade kl. 11 och sågs senast vid 12-tiden. Oklart vart den sen tog vägen.