Tallbitsinvasion

Sedan slutet av oktober har flockar av tallbit observerats i södra Sverige. Arten häckar bl. a. i norra Skandinavien och Sibirien och utvandrar vissa år när födan tryter i hemmamarkerna. [...]

Vad sträcker nu?

Genom att följa sträcket vid Falsterbo får man en bra bild av vilka arter som är på väg söderut. Dagliga uppdateringar görs på Falsterbosidan på Artportalen. […]

Rosenstare vid Osudden

Rosenstaren som upptäcktes på torsdagen 8 augusti är det andra fyndet i Värnamo kommun och det första i klubbens rapportområde. På AP finns det sedan tidigare sju godkända fynd i Jönköpings län. Samtliga fynd [...]