Restaureringen av Kävsjön

Uppdatering: Måndagen 9 december hölls ett samrådsmöte på Naturum angående ansökan om vattenverksamhet. Ett trettiotal deltagare fanns på plats och det var en samstämmig skara som ser fram emot restaureringen. [...]

Örnutfodringen har startat

På onsdagen 20/11 började vinterns utfodring i nationalparken med ett trafikdödat rådjur. Under lördagsförmiddagen blev kungsörnshonan Foggy den första örnen att besöka utfodringen. […]

Tallbitsinvasion

Sedan slutet av oktober har flockar av tallbit observerats i södra Sverige. Arten häckar bl. a. i norra Skandinavien och Sibirien och utvandrar vissa år när födan tryter i hemmamarkerna. [...]