Videskogens holkar

I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du en upptagen holk som saknas i listan? Skicka ett sms till Christina Fransson, 070-8801385 […]

Nattsångartid

Varma sydostvindar innebär att det är hög tid att åka ut och lyssna efter nattsångare! Det har redan hörts både näktergal och kärrsångare och fler finns säkert att upptäcka. Varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör [...]

Häckningssäsongen igång

Nu är de flesta arter i gång med häckningen med ökad känslighet för störningar. Vi påminner om de etiska riktlinjer som Birdlife Sverige har tagit fram. En länk till dessa finns under menyn "Klubben" .

Logga in på sidan

En del medlemmar har haft problem att logga in på hemsidan. Vanligtvis har man försökt logga in via Obsboken, vilket oftast inte fungerar. Följ de här anvisningarna istället: […]