Artlistan Värnamo Fågelklubb

 1. Prutgås
 2. Kanadagås
 3. Vitkindad gås
 4. Stripgås
 5. Grågås
 6. Sädgås
 7. Spetsbergsgås
 8. Bläsgås
 9. Knölsvan
 10. Mindre sångsvan
 11. Sångsvan
 12. Nilgås
 13. Gravand
 14. Mandarinand
 15. Rostand
 16. Årta
 17. Skedand
 18. Snatterand
 19. Bläsand
 20. Gräsand
 21. Stjärtand
 22. Kricka
 23. Amerikansk kricka
 24. Rödhuvad dykand
 25. Brunand
 26. Vigg
 27. Bergand
 28. Ejder
 29. Svärta
 30. Sjöorre
 31. Alfågel
 32. Knipa
 33. Salskrake
 34. Småskrake
 35. Storskrake
 36. Järpe
 37. Tjäder
 38. Orre
 39. Rapphöna
 40. Vaktel
 41. Fasan
 42. Smålom
 43. Storlom
 44. Svartnäbbad islom
 45. Stormfågel
 46. Smådopping
 47. Skäggdopping
 48. Gråhakedopping
 49. Svarthakedopping
 50. Svarthalsad dopping
 51. Svart stork
 52. Vit stork
 53. Bronsibis
 54. Rördrom
 55. Gråhäger
 56. Ägretthäger
 57. Silkeshäger
 58. Storskarv
 59. Fiskgjuse
 60. Bivråk
 61. Ormörn
 62. Mindre skrikörn
 63. Större skrikörn
 64. Kejsarörn
 65. Kungsörn
 66. Sparvhök
 67. Duvhök
 68. Brun kärrhök
 69. Blå kärrhök
 70. Stäpphök
 71. Ängshök
 72. Röd Glada
 73. Brun glada
 74. Havsörn
 75. Fjällvråk
 76. Ormvråk
 77. Vattenrall
 78. Kornknarr
 79. Mindre sumphöna
 80. Småfläckig sumphöna
 81. Rörhöna
 82. Sothöna
 83. Trana
 84. Tjockfot
 85. Strandskata
 86. Skärfläcka
 87. Tofsvipa
 88. Ljungpipare
 89. Kustpipare
 90. Större strandpipare
 91. Mindre strandpipare
 92. Fjällpipare
 93. Småspov
 94. Storspov
 95. Myrspov
 96. Rödspov
 97. Roskarl
 98. Kustsnäppa
 99. Brushane
 100. Myrsnäppa
 101. Spovsnäppa
 102. Mosnäppa
 103. Sandlöpare
 104. Kärrsnäppa
 105. Skärsnäppa
 106. Småsnäppa
 107. Tuvsnäppa
 108. Morkulla
 109. Dvärgbeckasin
 110. Dubbelbeckasin
 111. Enkelbeckasin
 112. Smalnäbbad simsnäppa
 113. Brednäbbad simsnäppa
 114. Drillsnäppa
 115. Skogssnäppa
 116. Rödbena
 117. Dammsnäppa
 118. Grönbena
 119. Svartsnäppa
 120. Gluttsnäppa
 121. Rödvingad vadarsvala
 122. Tretåig mås
 123. Tärnmås
 124. Skrattmås
 125. Dvärgmås
 126. Fiskmås
 127. Havstrut
 128. Vittrut
 129. Gråtrut
 130. Kaspisk trut
 131. Silltrut
 132. Skräntärna
 133. Småtärna
 134. Fisktärna
 135. Silvertärna
 136. Vitvingad tärna
 137. Svarttärna
 138. Kustlabb
 139. Fjällabb
 140. Alkekung
 141. Tobisgrissla
 142. Tamduva
 143. Skogsduva
 144. Ringduva
 145. Turturduva
 146. Turkduva
 147. Gök
 148. Fjälluggla
 149. Berguv
 150. Kattuggla
 151. Lappuggla
 152. Hökuggla
 153. Sparvuggla
 154. Pärluggla
 155. Hornuggla
 156. Jorduggla
 157. Nattskärra
 158. Alpseglare
 159. Tornseglare
 160. Blåkråka
 161. Kungsfiskare
 162. Biätare
 163. Härfågel
 164. Göktyta
 165. Tretåig hackspett
 166. Mindre hackspett
 167. Större hackspett
 168. Vitryggig hackspett
 169. Spillkråka
 170. Gröngöling
 171. Gråspett
 172. Rödfalk
 173. Tornfalk
 174. Aftonfalk
 175. Stenfalk
 176. Lärkfalk
 177. Jaktfalk
 178. Pilgrimsfalk
 179. Törnskata
 180. Svartpannad törnskata
 181. Varfågel
 182. Sommargylling
 183. Nötskrika
 184. Skata
 185. Nötkråka
 186. Kaja
 187. Råka
 188. Kråka
 189. Korp
 190. Sidensvans
 191. Svartmes
 192. Tofsmes
 193. Entita
 194. Talltita
 195. Blåmes
 196. Talgoxe
 197. Pungmes
 198. Skäggmes
 199. Trädlärka
 200. Sånglärka
 201. Tofslärka
 202. Berglärka
 203. Backsvala
 204. Ladusvala
 205. Hussvala
 206. Stjärtmes
 207. Lövsångare
 208. Gransångare
 209. Grönsångare
 210. Tajgasångare
 211. Lundsångare
 212. Trastsångare
 213. Sävsångare
 214. Rörsångare
 215. Kärrsångare
 216. Härmsångare
 217. Gräshoppsångare
 218. Flodsångare
 219. Vassångare
 220. Svarthätta
 221. Trädgårdssångare
 222. Ärtsångare
 223. Törnsångare
 224. Kungsfågel
 225. Brandkronad kungsfågel
 226. Gärdsmyg
 227. Nötväcka
 228. Trädkrypare
 229. Rosenstare
 230. Stare
 231. Ringtrast
 232. Koltrast
 233. Björktrast
 234. Rödvingetrast
 235. Taltrast
 236. Dubbeltrast
 237. Grå flugsnappare
 238. Rödhake
 239. Blåhake
 240. Näktergal
 241. Svartvit flugsnappare
 242. Mindre flugsnappare
 243. Svart rödstjärt
 244. Rödstjärt
 245. Buskskvätta
 246. Svarthakad buskskvätta
 247. Stenskvätta
 248. Strömstare
 249. Gråsparv
 250. Spansk sparv
 251. Pilfink
 252. Järnsparv
 253. Gulärla
 254. Citronärla
 255. Forsärla
 256. Sädesärla
 257. Större piplärka
 258. Ängspiplärka
 259. Trädpiplärka
 260. Rödstrupig piplärka
 261. Skärpiplärka
 262. Bofink
 263. Bergfink
 264. Stenknäck
 265. Tallbit
 266. Domherre
 267. Rosenfink
 268. Grönfink
 269. Vinterhämpling
 270. Hämpling
 271. Gråsiska
 272. Större korsnäbb
 273. Mindre korsnäbb
 274. Bändelkorsnäbb
 275. Steglits
 276. Gulhämpling
 277. Grönsiska
 278. Gulsparv
 279. Ortolansparv
 280. Dvärgsparv
 281. Videsparv
 282. Sävsparv
 283. Lappsparv
 284. Snösparv