Artlistan Värnamo Fågelklubb

 1. Prutgås
 2. Kanadagås
 3. Vitkindad gås
 4. Stripgås
 5. Grågås
 6. Sädgås
 7. Spetsbergsgås
 8. Bläsgås
 9. Knölsvan
 10. Mindre sångsvan
 11. Sångsvan
 12. Nilgås
 13. Gravand
 14. Mandarinand
 15. Rostand
 16. Årta
 17. Skedand
 18. Snatterand
 19. Bläsand
 20. Gräsand
 21. Stjärtand
 22. Kricka
 23. Amerikansk kricka
 24. Rödhuvad dykand
 25. Brunand
 26. Vigg
 27. Bergand
 28. Ejder
 29. Svärta
 30. Sjöorre
 31. Alfågel
 32. Knipa
 33. Salskrake
 34. Småskrake
 35. Storskrake
 36. Järpe
 37. Tjäder
 38. Orre
 39. Rapphöna
 40. Vaktel
 41. Fasan
 42. Smålom
 43. Storlom
 44. Svartnäbbad islom
 45. Stormfågel
 46. Smådopping
 47. Skäggdopping
 48. Gråhakedopping
 49. Svarthakedopping
 50. Svarthalsad dopping
 51. Svart stork
 52. Vit stork
 53. Bronsibis
 54. Rördrom
 55. Gråhäger
 56. Ägretthäger
 57. Silkeshäger
 58. Storskarv
 59. Fiskgjuse
 60. Bivråk
 61. Ormörn
 62. Mindre skrikörn
 63. Större skrikörn
 64. Kejsarörn
 65. Kungsörn
 66. Sparvhök
 67. Duvhök
 68. Brun kärrhök
 69. Blå kärrhök
 70. Stäpphök
 71. Ängshök
 72. Röd Glada
 73. Brunglada
 74. Havsörn
 75. Fjällvråk
 76. Ormvråk
 77. Vattenrall
 78. Kornknarr
 79. Mindre sumphöna
 80. Småfläckig sumphöna
 81. Rörhöna
 82. Sothöna
 83. Trana
 84. Tjockfot
 85. Strandskata
 86. Skärfläcka
 87. Tofsvipa
 88. Ljungpipare
 89. Kustpipare
 90. Större strandpipare
 91. Mindre strandpipare
 92. Fjällpipare
 93. Småspov
 94. Storspov
 95. Myrspov
 96. Rödspov
 97. Roskarl
 98. Kustsnäppa
 99. Brushane
 100. Myrsnäppa
 101. Spovsnäppa
 102. Mosnäppa
 103. Sandlöpare
 104. Kärrsnäppa
 105. Skärsnäppa
 106. Småsnäppa
 107. Tuvsnäppa
 108. Morkulla
 109. Dvärgbeckasin
 110. Dubbelbeckasin
 111. Enkelbeckasin
 112. Smalnäbbad simsnäppa
 113. Brednäbbad simsnäppa
 114. Drillsnäppa
 115. Skogssnäppa
 116. Rödbena
 117. Dammsnäppa
 118. Grönbena
 119. Svartsnäppa
 120. Gluttsnäppa
 121. Tretåig mås
 122. Tärnmås
 123. Skrattmås
 124. Dvärgmås
 125. Fiskmås
 126. Havstrut
 127. Vittrut
 128. Gråtrut
 129. Kaspisk trut
 130. Silltrut
 131. Skräntärna
 132. Småtärna
 133. Fisktärna
 134. Silvertärna
 135. Vitvingad tärna
 136. Svarttärna
 137. Kustlabb
 138. Fjällabb
 139. Alkekung
 140. Tobisgrissla
 141. Tamduva
 142. Skogsduva
 143. Ringduva
 144. Turturduva
 145. Turkduva
 146. Gök
 147. Fjälluggla
 148. Berguv
 149. Kattuggla
 150. Lappuggla
 151. Hökuggla
 152. Sparvuggla
 153. Pärluggla
 154. Hornuggla
 155. Jorduggla
 156. Nattskärra
 157. Alpseglare
 158. Tornseglare
 159. Blåkråka
 160. Kungsfiskare
 161. Biätare
 162. Härfågel
 163. Göktyta
 164. Tretåig hackspett
 165. Mindre hackspett
 166. Större hackspett
 167. Vitryggig hackspett
 168. Spillkråka
 169. Gröngöling
 170. Gråspett
 171. Rödfalk
 172. Tornfalk
 173. Aftonfalk
 174. Stenfalk
 175. Lärkfalk
 176. Jaktfalk
 177. Pilgrimsfalk
 178. Törnskata
 179. Svartpannad törnskata
 180. Varfågel
 181. Sommargylling
 182. Nötskrika
 183. Skata
 184. Nötkråka
 185. Kaja
 186. Råka
 187. Kråka
 188. Korp
 189. Sidensvans
 190. Svartmes
 191. Tofsmes
 192. Entita
 193. Talltita
 194. Blåmes
 195. Talgoxe
 196. Pungmes
 197. Skäggmes
 198. Trädlärka
 199. Sånglärka
 200. Tofslärka
 201. Berglärka
 202. Backsvala
 203. Ladusvala
 204. Hussvala
 205. Stjärtmes
 206. Lövsångare
 207. Gransångare
 208. Grönsångare
 209. Tajgasångare
 210. Lundsångare
 211. Trastsångare
 212. Sävsångare
 213. Rörsångare
 214. Kärrsångare
 215. Härmsångare
 216. Gräshoppsångare
 217. Flodsångare
 218. Vassångare
 219. Svarthätta
 220. Trädgårdssångare
 221. Ärtsångare
 222. Törnsångare
 223. Kungsfågel
 224. Brandkronad kungsfågel
 225. Gärdsmyg
 226. Nötväcka
 227. Trädkrypare
 228. Rosenstare
 229. Stare
 230. Ringtrast
 231. Koltrast
 232. Björktrast
 233. Rödvingetrast
 234. Taltrast
 235. Dubbeltrast
 236. Grå flugsnappare
 237. Rödhake
 238. Blåhake
 239. Näktergal
 240. Svartvit flugsnappare
 241. Mindre flugsnappare
 242. Svart rödstjärt
 243. Rödstjärt
 244. Buskskvätta
 245. Svarthakad buskskvätta
 246. Stenskvätta
 247. Strömstare
 248. Gråsparv
 249. Spansk sparv
 250. Pilfink
 251. Järnsparv
 252. Gulärla
 253. Citronärla
 254. Forsärla
 255. Sädesärla
 256. Större piplärka
 257. Ängspiplärka
 258. Trädpiplärka
 259. Rödstrupig piplärka
 260. Skärpiplärka
 261. Bofink
 262. Bergfink
 263. Stenknäck
 264. Tallbit
 265. Domherre
 266. Rosenfink
 267. Grönfink
 268. Vinterhämpling
 269. Hämpling
 270. Gråsiska
 271. Större korsnäbb
 272. Mindre korsnäbb
 273. Bändelkorsnäbb
 274. Steglits
 275. Gulhämpling
 276. Grönsiska
 277. Gulsparv
 278. Tallsparv
 279. Ortolansparv
 280. Dvärgsparv
 281. Videsparv
 282. Sävsparv
 283. Lappsparv
 284. Snösparv