Artlistan Värnamo Fågelklubb

 1. Prutgås
 2. Kanadagås
 3. Vitkindad gås
 4. Grågås
 5. Sädgås
 6. Spetsbergsgås
 7. Bläsgås
 8. Knölsvan
 9. Mindre sångsvan
 10. Sångsvan
 11. Nilgås
 12. Gravand
 13. Rostand
 14. Årta
 15. Skedand
 16. Snatterand
 17. Bläsand
 18. Gräsand
 19. Stjärtand
 20. Kricka
 21. Amerikansk kricka
 22. Rödhuvad dykand
 23. Brunand
 24. Vigg
 25. Bergand
 26. Ejder
 27. Svärta
 28. Sjöorre
 29. Alfågel
 30. Knipa
 31. Salskrake
 32. Småskrake
 33. Storskrake
 34. Järpe
 35. Tjäder
 36. Orre
 37. Rapphöna
 38. Vaktel
 39. Fasan
 40. Smålom
 41. Storlom
 42. Svartnäbbad islom
 43. Stormfågel
 44. Smådopping
 45. Skäggdopping
 46. Gråhakedopping
 47. Svarthakedopping
 48. Svarthalsad dopping
 49. Svart stork
 50. Vit stork
 51. Bronsibis
 52. Rördrom
 53. Gråhäger
 54. Ägretthäger
 55. Silkeshäger
 56. Storskarv
 57. Fiskgjuse
 58. Bivråk
 59. Ormörn
 60. Mindre skrikörn
 61. Större skrikörn
 62. Kejsarörn
 63. Kungsörn
 64. Sparvhök
 65. Duvhök
 66. Brun kärrhök
 67. Blå kärrhök
 68. Stäpphök
 69. Ängshök
 70. Röd Glada
 71. Brunglada
 72. Havsörn
 73. Fjällvråk
 74. Ormvråk
 75. Vattenrall
 76. Kornknarr
 77. Mindre sumphöna
 78. Småfläckig sumphöna
 79. Rörhöna
 80. Sothöna
 81. Trana
 82. Tjockfot
 83. Strandskata
 84. Skärfläcka
 85. Tofsvipa
 86. Ljungpipare
 87. Kustpipare
 88. Större strandpipare
 89. Mindre strandpipare
 90. Fjällpipare
 91. Småspov
 92. Storspov
 93. Myrspov
 94. Rödspov
 95. Roskarl
 96. Kustsnäppa
 97. Brushane
 98. Myrsnäppa
 99. Spovsnäppa
 100. Mosnäppa
 101. Sandlöpare
 102. Kärrsnäppa
 103. Skärsnäppa
 104. Småsnäppa
 105. Tuvsnäppa
 106. Morkulla
 107. Dvärgbeckasin
 108. Dubbelbeckasin
 109. Enkelbeckasin
 110. Smalnäbbad simsnäppa
 111. Drillsnäppa
 112. Skogssnäppa
 113. Rödbena
 114. Dammsnäppa
 115. Grönbena
 116. Svartsnäppa
 117. Gluttsnäppa
 118. Tretåig mås
 119. Tärnmås
 120. Skrattmås
 121. Dvärgmås
 122. Fiskmås
 123. Havstrut
 124. Vittrut
 125. Gråtrut
 126. Kaspisk trut
 127. Silltrut
 128. Skräntärna
 129. Småtärna
 130. Fisktärna
 131. Silvertärna
 132. Vitvingad tärna
 133. Svarttärna
 134. Kustlabb
 135. Fjällabb
 136. Alkekung
 137. Tobisgrissla
 138. Tamduva
 139. Skogsduva
 140. Ringduva
 141. Turturduva
 142. Turkduva
 143. Gök
 144. Fjälluggla
 145. Berguv
 146. Kattuggla
 147. Lappuggla
 148. Hökuggla
 149. Sparvuggla
 150. Pärluggla
 151. Hornuggla
 152. Jorduggla
 153. Nattskärra
 154. Alpseglare
 155. Tornseglare
 156. Blåkråka
 157. Kungsfiskare
 158. Biätare
 159. Härfågel
 160. Göktyta
 161. Tretåig hackspett
 162. Mindre hackspett
 163. Större hackspett
 164. Vitryggig hackspett
 165. Spillkråka
 166. Gröngöling
 167. Gråspett
 168. Rödfalk
 169. Tornfalk
 170. Aftonfalk
 171. Stenfalk
 172. Lärkfalk
 173. Jaktfalk
 174. Pilgrimsfalk
 175. Törnskata
 176. Svartpannad törnskata
 177. Varfågel
 178. Sommargylling
 179. Nötskrika
 180. Skata
 181. Nötkråka
 182. Kaja
 183. Råka
 184. Kråka
 185. Korp
 186. Sidensvans
 187. Svartmes
 188. Tofsmes
 189. Entita
 190. Talltita
 191. Blåmes
 192. Talgoxe
 193. Pungmes
 194. Skäggmes
 195. Trädlärka
 196. Sånglärka
 197. Tofslärka
 198. Berglärka
 199. Backsvala
 200. Ladusvala
 201. Hussvala
 202. Stjärtmes
 203. Lövsångare
 204. Gransångare
 205. Grönsångare
 206. Tajgasångare
 207. Lundsångare
 208. Trastsångare
 209. Sävsångare
 210. Rörsångare
 211. Kärrsångare
 212. Härmsångare
 213. Gräshoppsångare
 214. Flodsångare
 215. Vassångare
 216. Svarthätta
 217. Trädgårdssångare
 218. Ärtsångare
 219. Törnsångare
 220. Kungsfågel
 221. Gärdsmyg
 222. Nötväcka
 223. Trädkrypare
 224. Rosenstare
 225. Stare
 226. Ringtrast
 227. Koltrast
 228. Björktrast
 229. Rödvingetrast
 230. Taltrast
 231. Dubbeltrast
 232. Grå flugsnappare
 233. Rödhake
 234. Blåhake
 235. Näktergal
 236. Svartvit flugsnappare
 237. Mindre flugsnappare
 238. Svart rödstjärt
 239. Rödstjärt
 240. Buskskvätta
 241. Svarthakad buskskvätta
 242. Stenskvätta
 243. Strömstare
 244. Gråsparv
 245. Spansk sparv
 246. Pilfink
 247. Järnsparv
 248. Gulärla
 249. Citronärla
 250. Forsärla
 251. Sädesärla
 252. Större piplärka
 253. Ängspiplärka
 254. Trädpiplärka
 255. Rödstrupig piplärka
 256. Skärpiplärka
 257. Bofink
 258. Bergfink
 259. Stenknäck
 260. Tallbit
 261. Domherre
 262. Rosenfink
 263. Grönfink
 264. Vinterhämpling
 265. Hämpling
 266. Gråsiska
 267. Större korsnäbb
 268. Mindre korsnäbb
 269. Bändelkorsnäbb
 270. Steglits
 271. Gulhämpling
 272. Grönsiska
 273. Gulsparv
 274. Tallsparv
 275. Ortolansparv
 276. Dvärgsparv
 277. Videsparv
 278. Sävsparv
 279. Lappsparv
 280. Snösparv