Artlistan Värnamo Fågelklubb

 1. Knölsvan
 2. Mindre sångsvan
 3. Sångsvan
 4. Sädgås
 5. Spetsbergsgås
 6. Bläsgås
 7. Grågås
 8. Kanadagås
 9. Vitkindad gås
 10. Prutgås
 11. Nilgås
 12. Rostand
 13. Gravand
 14. Bläsand
 15. Snatterand
 16. Kricka
 17. Amerikansk kricka
 18. Gräsand
 19. Stjärtand
 20. Årta
 21. Skedand
 22. Rödhuvad dykand
 23. Brunand
 24. Vigg
 25. Bergand
 26. Ejder
 27. Alfågel
 28. Sjöorre
 29. Svärta
 30. Knipa
 31. Salskrake
 32. Småskrake
 33. Storskrake
 34. Järpe
 35. Orre
 36. Tjäder
 37. Rapphöna
 38. Vaktel
 39. Fasan
 40. Smålom
 41. Storlom
 42. Svartnäbbad islom
 43. Smådopping
 44. Skäggdopping
 45. Gråhakedopping
 46. Svarthakedopping
 47. Svarthalsad dopping
 48. Stormfågel
 49. Storskarv
 50. Rördrom
 51. Silkeshäger
 52. Ägretthäger
 53. Häger
 54. Svart stork
 55. Vit stork
 56. Bronsibis
 57. Bivråk
 58. Brunglada
 59. Röd Glada
 60. Havsörn
 61. Ormörn
 62. Brun kärrhök
 63. Blå kärrhök
 64. Stäpphök
 65. Ängshök
 66. Duvhök
 67. Sparvhök
 68. Ormvråk
 69. Fjällvråk
 70. Större skrikörn
 71. Mindre skrikörn
 72. Kungsörn
 73. Kejsarörn
 74. Fiskgjuse
 75. Rödfalk
 76. Tornfalk
 77. Aftonfalk
 78. Stenfalk
 79. Lärkfalk
 80. Jaktfalk
 81. Pilgrimsfalk
 82. Vattenrall
 83. Småfläckig sumphöna
 84. Mindre sumphöna
 85. Kornknarr
 86. Rörhöna
 87. Sothöna
 88. Trana
 89. Strandskata
 90. Skärfläcka
 91. Tjockfot
 92. Mindre strandpipare
 93. Större strandpipare
 94. Fjällpipare
 95. Ljungpipare
 96. Kustpipare
 97. Tofsvipa
 98. Kustsnäppa
 99. Sandlöpare
 100. Småsnäppa
 101. Mosnäppa
 102. Tuvsnäppa
 103. Spovsnäppa
 104. Skärsnäppa
 105. Kärrsnäppa
 106. Myrsnäppa
 107. Brushane
 108. Dvärgbeckasin
 109. Enkelbeckasin
 110. Dubbelbeckasin
 111. Morkulla
 112. Rödspov
 113. Myrspov
 114. Småspov
 115. Storspov
 116. Svartsnäppa
 117. Rödbena
 118. Dammsnäppa
 119. Gluttsnäppa
 120. Skogssnäppa
 121. Grönbena
 122. Drillsnäppa
 123. Roskarl
 124. Smalnäbbad simsnäppa
 125. Kustlabb
 126. Fjällabb
 127. Dvärgmås
 128. Tärnmås
 129. Skrattmås
 130. Fiskmås
 131. Silltrut
 132. Gråtrut
 133. Kaspisk trut
 134. Vittrut
 135. Havstrut
 136. Tretåig mås
 137. Skräntärna
 138. Fisktärna
 139. Silvertärna
 140. Småtärna
 141. Svarttärna
 142. Vitvingad tärna
 143. Tobisgrissla
 144. Alkekung
 145. Tamduva
 146. Skogsduva
 147. Ringduva
 148. Turkduva
 149. Turturduva
 150. Gök
 151. Berguv
 152. Fjälluggla
 153. Hökuggla
 154. Sparvuggla
 155. Kattuggla
 156. Lappuggla
 157. Hornuggla
 158. Jorduggla
 159. Pärluggla
 160. Nattskärra
 161. Tornseglare
 162. Alpseglare
 163. Kungsfiskare
 164. Biätare
 165. Blåkråka
 166. Härfågel
 167. Göktyta
 168. Gråspett
 169. Gröngöling
 170. Spillkråka
 171. Större hackspett
 172. Vitryggig hackspett
 173. Mindre hackspett
 174. Tretåig hackspett
 175. Tofslärka
 176. Trädlärka
 177. Sånglärka
 178. Berglärka
 179. Backsvala
 180. Ladusvala
 181. Hussvala
 182. Större piplärka
 183. Trädpiplärka
 184. Ängspiplärka
 185. Rödstrupig piplärka
 186. Skärpiplärka
 187. Gulärla
 188. Citronärla
 189. Forsärla
 190. Sädesärla
 191. Sidensvans
 192. Strömstare
 193. Gärdsmyg
 194. Järnsparv
 195. Rödhake
 196. Näktergal
 197. Blåhake
 198. Svart rödstjärt
 199. Rödstjärt
 200. Buskskvätta
 201. Svarthakad buskskvätta
 202. Stenskvätta
 203. Ringtrast
 204. Koltrast
 205. Björktrast
 206. Taltrast
 207. Rödvingetrast
 208. Dubbeltrast
 209. Gräshoppsångare
 210. Flodsångare
 211. Vassångare
 212. Sävsångare
 213. Kärrsångare
 214. Rörsångare
 215. Trastsångare
 216. Härmsångare
 217. Ärtsångare
 218. Törnsångare
 219. Trädgårdssångare
 220. Svarthätta
 221. Lundsångare
 222. Tajgasångare
 223. Grönsångare
 224. Gransångare
 225. Lövsångare
 226. Kungsfågel
 227. Grå flugsnappare
 228. Mindre flugsnappare
 229. Svartvit flugsnappare
 230. Skäggmes
 231. Stjärtmes
 232. Entita
 233. Talltita
 234. Tofsmes
 235. Svartmes
 236. Blåmes
 237. Talgoxe
 238. Nötväcka
 239. Trädkrypare
 240. Pungmes
 241. Sommargylling
 242. Törnskata
 243. Svartpannad törnskata
 244. Varfågel
 245. Nötskrika
 246. Skata
 247. Nötkråka
 248. Kaja
 249. Råka
 250. Kråka
 251. Korp
 252. Stare
 253. Gråsparv
 254. Spansk sparv
 255. Pilfink
 256. Bofink
 257. Bergfink
 258. Gulhämpling
 259. Grönfink
 260. Steglits
 261. Grönsiska
 262. Hämpling
 263. Vinterhämpling
 264. Gråsiska
 265. Snösiska
 266. Bändelkorsnäbb
 267. Mindre korsnäbb
 268. Större korsnäbb
 269. Rosenfink
 270. Tallbit
 271. Domherre
 272. Stenknäck
 273. Lappsparv
 274. Snösparv
 275. Tallsparv
 276. Gulsparv
 277. Ortolansparv
 278. Videsparv
 279. Dvärgsparv
 280. Sävsparv