Artlistan Värnamo Fågelklubb

 1. Prutgås
 2. Kanadagås
 3. Vitkindad gås
 4. Grågås
 5. Sädgås
 6. Spetsbergsgås
 7. Bläsgås
 8. Knölsvan
 9. Mindre sångsvan
 10. Sångsvan
 11. Nilgås
 12. Gravand
 13. Rostand
 14. Årta
 15. Skedand
 16. Snatterand
 17. Bläsand
 18. Gräsand
 19. Stjärtand
 20. Kricka
 21. Amerikansk kricka
 22. Rödhuvad dykand
 23. Brunand
 24. Vigg
 25. Bergand
 26. Ejder
 27. Svärta
 28. Sjöorre
 29. Alfågel
 30. Knipa
 31. Salskrake
 32. Småskrake
 33. Storskrake
 34. Järpe
 35. Tjäder
 36. Orre
 37. Rapphöna
 38. Vaktel
 39. Fasan
 40. Smålom
 41. Storlom
 42. Svartnäbbad islom
 43. Stormfågel
 44. Smådopping
 45. Skäggdopping
 46. Gråhakedopping
 47. Svarthakedopping
 48. Svarthalsad dopping
 49. Svart stork
 50. Vit stork
 51. Bronsibis
 52. Rördrom
 53. Gråhäger
 54. Ägretthäger
 55. Silkeshäger
 56. Storskarv
 57. Fiskgjuse
 58. Bivråk
 59. Ormörn
 60. Mindre skrikörn
 61. Större skrikörn
 62. Kejsarörn
 63. Kungsörn
 64. Sparvhök
 65. Duvhök
 66. Brun kärrhök
 67. Blå kärrhök
 68. Stäpphök
 69. Ängshök
 70. Röd Glada
 71. Brunglada
 72. Havsörn
 73. Fjällvråk
 74. Ormvråk
 75. Vattenrall
 76. Kornknarr
 77. Mindre sumphöna
 78. Småfläckig sumphöna
 79. Rörhöna
 80. Sothöna
 81. Trana
 82. Tjockfot
 83. Strandskata
 84. Skärfläcka
 85. Tofsvipa
 86. Ljungpipare
 87. Kustpipare
 88. Större strandpipare
 89. Mindre strandpipare
 90. Fjällpipare
 91. Småspov
 92. Storspov
 93. Myrspov
 94. Rödspov
 95. Roskarl
 96. Kustsnäppa
 97. Brushane
 98. Myrsnäppa
 99. Spovsnäppa
 100. Mosnäppa
 101. Sandlöpare
 102. Kärrsnäppa
 103. Skärsnäppa
 104. Småsnäppa
 105. Tuvsnäppa
 106. Morkulla
 107. Dvärgbeckasin
 108. Dubbelbeckasin
 109. Enkelbeckasin
 110. Smalnäbbad simsnäppa
 111. Brednäbbad simsnäppa
 112. Drillsnäppa
 113. Skogssnäppa
 114. Rödbena
 115. Dammsnäppa
 116. Grönbena
 117. Svartsnäppa
 118. Gluttsnäppa
 119. Tretåig mås
 120. Tärnmås
 121. Skrattmås
 122. Dvärgmås
 123. Fiskmås
 124. Havstrut
 125. Vittrut
 126. Gråtrut
 127. Kaspisk trut
 128. Silltrut
 129. Skräntärna
 130. Småtärna
 131. Fisktärna
 132. Silvertärna
 133. Vitvingad tärna
 134. Svarttärna
 135. Kustlabb
 136. Fjällabb
 137. Alkekung
 138. Tobisgrissla
 139. Tamduva
 140. Skogsduva
 141. Ringduva
 142. Turturduva
 143. Turkduva
 144. Gök
 145. Fjälluggla
 146. Berguv
 147. Kattuggla
 148. Lappuggla
 149. Hökuggla
 150. Sparvuggla
 151. Pärluggla
 152. Hornuggla
 153. Jorduggla
 154. Nattskärra
 155. Alpseglare
 156. Tornseglare
 157. Blåkråka
 158. Kungsfiskare
 159. Biätare
 160. Härfågel
 161. Göktyta
 162. Tretåig hackspett
 163. Mindre hackspett
 164. Större hackspett
 165. Vitryggig hackspett
 166. Spillkråka
 167. Gröngöling
 168. Gråspett
 169. Rödfalk
 170. Tornfalk
 171. Aftonfalk
 172. Stenfalk
 173. Lärkfalk
 174. Jaktfalk
 175. Pilgrimsfalk
 176. Törnskata
 177. Svartpannad törnskata
 178. Varfågel
 179. Sommargylling
 180. Nötskrika
 181. Skata
 182. Nötkråka
 183. Kaja
 184. Råka
 185. Kråka
 186. Korp
 187. Sidensvans
 188. Svartmes
 189. Tofsmes
 190. Entita
 191. Talltita
 192. Blåmes
 193. Talgoxe
 194. Pungmes
 195. Skäggmes
 196. Trädlärka
 197. Sånglärka
 198. Tofslärka
 199. Berglärka
 200. Backsvala
 201. Ladusvala
 202. Hussvala
 203. Stjärtmes
 204. Lövsångare
 205. Gransångare
 206. Grönsångare
 207. Tajgasångare
 208. Lundsångare
 209. Trastsångare
 210. Sävsångare
 211. Busksångare
 212. Rörsångare
 213. Kärrsångare
 214. Härmsångare
 215. Gräshoppsångare
 216. Flodsångare
 217. Vassångare
 218. Svarthätta
 219. Trädgårdssångare
 220. Ärtsångare
 221. Törnsångare
 222. Kungsfågel
 223. Gärdsmyg
 224. Nötväcka
 225. Trädkrypare
 226. Rosenstare
 227. Stare
 228. Ringtrast
 229. Koltrast
 230. Björktrast
 231. Rödvingetrast
 232. Taltrast
 233. Dubbeltrast
 234. Grå flugsnappare
 235. Rödhake
 236. Blåhake
 237. Näktergal
 238. Svartvit flugsnappare
 239. Mindre flugsnappare
 240. Svart rödstjärt
 241. Rödstjärt
 242. Buskskvätta
 243. Svarthakad buskskvätta
 244. Stenskvätta
 245. Strömstare
 246. Gråsparv
 247. Spansk sparv
 248. Pilfink
 249. Järnsparv
 250. Gulärla
 251. Citronärla
 252. Forsärla
 253. Sädesärla
 254. Större piplärka
 255. Ängspiplärka
 256. Trädpiplärka
 257. Rödstrupig piplärka
 258. Skärpiplärka
 259. Bofink
 260. Bergfink
 261. Stenknäck
 262. Tallbit
 263. Domherre
 264. Rosenfink
 265. Grönfink
 266. Vinterhämpling
 267. Hämpling
 268. Gråsiska
 269. Större korsnäbb
 270. Mindre korsnäbb
 271. Bändelkorsnäbb
 272. Steglits
 273. Gulhämpling
 274. Grönsiska
 275. Gulsparv
 276. Tallsparv
 277. Ortolansparv
 278. Dvärgsparv
 279. Videsparv
 280. Sävsparv
 281. Lappsparv
 282. Snösparv