Styrelse

Ordförande: Kent Öhrn, tfn 070 – 4540999

Kassör: Mats Johansson, tfn 0370 – 15436

Sekreterare: Lars Norgren, tfn 0370 – 19871

Ledamot: Mattias Johansson, tfn 073-6419882

Ledamot: Pelle Kjellin, tfn 0370 – 12162