Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1411 inlägg.
Kent skrev den 13 maj, 2021 den 13:25
FÄRJANSÖ 21-09: Bl. a. Årta 2 par, Rördrom 1 ex, Vattenrall 1 ex, Storspov 1 ex, Morkulla 2 ex, Dubbelbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 8 ex, Drillsnäppa 2 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 4 ex, Svartsnäppa 1 ex, Fisktärna 8 ex, Brunhök 1 par, Gråhäger 1 ex, Kattuggla 1 ex, Sävsångare 2 ex, Rörsångare 2 ex, Gulärla 1 ex.
Erik G skrev den 12 maj, 2021 den 16:49
VRÅEN, VATTENTORNSBACKEN ca 16: Ärtsångare 1 ex sjöng mellan Vråen 2 och HSB-området.
ELJUSSPÅRET, SÖDRA PARKERINGEN: Grönsångare sjunger i dungen andra sidan vägen.
Lubbe skrev den 12 maj, 2021 den 11:33
Gamla Åminne, Källunda.9.30 -10.30. 2 sjungande Skogsduvor. Flera Grön,Löv,Ärt,Trädgårdssångare. Svarthättor,Sv.flugsnappare, 14 Dovhjortar.Vackra Bokskogar nu.
Erik G, Tommy T och Mats J (en stund) skrev den 12 maj, 2021 den 09:14
Glömde skriva att det var igår kväll 21.30-22.20. Ber om ursäkt!
Erik G, Tommy T och Mats J (en stund) skrev den 12 maj, 2021 den 09:10
KROPPSJÖN ca 9.30-10.20: Småfläckig sumphöna hördes direkt när vi kom ut på utsiktsplatsen och hördes ganska nära till vänster sedan hela tiden i kortare och längre perioder. Snart hördes en till längre ut till höger mer avlägset. F.ö. Morkulla, Enkelbeckasin, Skogssnäppa, Trana, Buskskvätta, Lövsångare, Kricka, Knipa, Gräsand, Grågås, Kattuggla, Råbock 3, Fladdermus 2 som kretsade runt framför utsiktsplatsen.
Kjell och Margit skrev den 11 maj, 2021 den 20:11
FÄRJANSÖ 07-12-30: Grönbena 3, rödbena 2, gluttsnäppa 3, storspov 2, fisktärna 5, sångsvan 1, fiskgjuse, röd glada, havsörn ad, ormvråk 4, brun kärrhök 2, ärtsångare, svarthätta, grönsångare, gök, årta hane, några krickor.
Kent skrev den 11 maj, 2021 den 17:07
TINAS Ö-CAMPINGEN: Trädgårdssångare, Grå flugsnappare, Ärtsångare, Törnsångare, Aurorafjäril
Lubbe skrev den 11 maj, 2021 den 09:58
Osudden.Pumphuset.8.30-9.50. Lubbe, Roger. Pelle. Blå kärrhök 1hona, Tornfalk 1.Bivråk 2sträckande. Glada 1.Brunand 1. Sothöna 1. Knölsvan 5överflygande. Gulärla 5.Stenskvätta 2,Buskskvätta 2.
Lubbe skrev den 11 maj, 2021 den 09:47
Toftanäs Båthamn. 9.30. Svarthätta 1. Gluttsnäppa 1. Törnsångare 1. Svarttärna 1.
Ann Andersson skrev den 10 maj, 2021 den 19:39
Göken hörs på Tånnö ö ikväll.
Roger, Lubbe skrev den 10 maj, 2021 den 14:50
SIKUDDEN 04.50-08.30: Smålom 1 str N, Vitkindad Gås 7 str O, Skedand 15 str No + 7 rast, Bläsand 5 str NO, Småskrake 4 ex, Vigg 8 str No, Fisktärna 16 str NO, Lärkfalk 2 ex, Bivråk 1 str N.
SÖDERGÅRDSVIKEN 08.40-11.10: STÄPPHÖK 1ex 2K hona kom inskränkande kl 10.20 och jagade omkring och slog en Skrattmås i kolonin. Vitkindad Gås ca 1140 str NO, Brunand 3 ex, Vigg 13 ex, Bivråk 2 str N, Havsörn 1 ad, Brunhök 1 hane, Röd Glada 1 ex, Törnsångare 1 ex, Buskskvätta ca 10 ex.
Micke T skrev den 8 maj, 2021 den 21:03
Tid 18.15 Ådalen. Småspov 2st, sångsvan 10 st, ormvråk 1st, tofsvipa 6st, trana 1st, Kanadagås 2 st, Ladusvala 4 st, Stare ca 10 st, Bofink 5 st.
Lubbe skrev den 8 maj, 2021 den 16:22
Stomsjö våtmark. 14.45-16.15. Lubbe, Leif E. Smådopping 1. Kricka 25. Knipa 10.Grågås med 2pulli. Sothöna 1. Tofsvipa 2. Mindre strandpipare 1. Drillsnäppa 2. Skogssnäppa 1. Hussvala 2. Ladusvala c30.
Kent skrev den 8 maj, 2021 den 11:42
FÄRJANSÖ 5-10: Vitkindad gås 300 ex str NO (4 flockar), Knölsvan 1 ex, Sångsvan 3 ex, Årta 1 hanne, Skedand 1 par + 1 hanne, Kricka 4 ex, Vigg 1 hanne, Gök 2 ex, Skäggdopping 6 ex, Enkelbeck 10 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 8 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 4 ex, Storlom 1 ex, Storskarv 4 ex mot N, Gråhäger 1 ex, Ägretthäger 2 ex, Fiskgjuse 2 ex, Brunhök 1 hona, Havsörn 2 ex.
Roger och Lubbe skrev den 8 maj, 2021 den 10:29
SIKUDDEN 5.00-10.00: Vitkindad Gås ca 380 str NO, Stjärtand 4 str No, Bläsand 2 str NO, Ägretthäger 1 mot väster, Blåhök 3 honfärgade str N, Silvertärna 14 str NO, Strandskata 1 ex
Lubbe skrev den 7 maj, 2021 den 09:49
Hörle damm. 9.00-9.45. Skedand 2ipar. Kricka c50. Vigg 3. Storskrake 4. Knipa 10. Mindre strandpipare 2. Drillsnäppa 2. Skogssnäppa 2. Fiskgjuse 1.
Erik G skrev den 6 maj, 2021 den 22:29
VATTENTORNET VRÅEN ca 21.10: Morkulla drar längs elljusspåret. F.ö. en härlig konsert av taltrastar och rödhakar.
Roger, Lubbe skrev den 6 maj, 2021 den 10:13
SIKUDDEN 5.20-7.00: Ejder 1 ex 2K hane, Sjöorre 18 ex, Vigg 4 ex, Fisktärna 6 ex, Ärtsångare 1 sj. Inget sträck alls.
SÖDERGÅRDSVIKEN: 1 ex av vardera Bläsgås, Vitkindad gås och Grönsångare
OSUDDEN 9-10: Råka 1 ex, Rör- och Sävsångare 1 ex vardera.
Inga änder eller annat i Vidöstern
Roger skrev den 5 maj, 2021 den 19:06
JUSSÖ: Trädlärka 1 sjungande
SVÄNÖTORNET 16.00-16.30 i regn: Svarthakedopping 2 ex, Havsörn 1 ad, Stjärtand 1 par, Skedand 1 par, Vigg 14 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 5 ex.
Vattenståndet har stigit men det finns fortfarande en del stränder.
HÖRLE DAMM: Bl a Skedand 1 par
STOMSJÖ VÅTMARK med Lasse O: Brun Glada 1 ex
Leif Engquist skrev den 5 maj, 2021 den 16:21
Osudden 14-16
Videstigen: lövsångare, rödstjärt, gransångare
Lekplatsen: svartvit flugsnappare 1 ex
Pumpst: buskskvätta 2 ex, fiskgjuse 1 fiskande.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 den 11:01
Stomsjö våtmark. 9.00-9.45. Lubbe, Roger. Kricka 25. Knipa 6. Tofsvipa 2. Duvhök 1. Forsärla 1överflygande. Svarthätta 1hörd. Svartvit flugsnappare 1. Gransångare 1hörd. Hämpling 2. Dubbeltrast 3. Sothöna 1hörd. Ladusvala c20.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 den 07:37
Södergårdsviken. 06.45-07.30.Bläsgås 2. Grågås 60. Kanadagås 4. Knölsvan 2. Storskarv 1. Bläsand 4 ipar. Vigg 3.Kricka 8. Skäggdopping 6.Drillsnäppa 1. Enkelbeckasin 1. Fiskgjuse 2.Skrattmås c300. Fisktärna 3.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 den 06:41
Tånnö motell. 05.10. Svärta 1hane. Toftanäs. 05.40. Rördrom hördes 3ggr.
Stefan Andersson skrev den 3 maj, 2021 den 21:00
Har saxat följande från artportalen idag: SKRÄNTÄRNA
1 adult födosökande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark
Sm Jimmy Danielsson 15:00-16:00
Roger skrev den 3 maj, 2021 den 09:14
TÅNNÖ MOTELL 6.00: Svärta 1 hane
HJÄLSHAMMARMADEN 7.00-8.20: Smålom 1 str N, Vigg 11 str NO+5 ex rast, Stjärtand 4 ex, Bläsgås 3 ex, Havsörn 1 ex 3K, Silvertärna 4 str NO, Rödbena hörd, Mindre Hackspett 1 trum, Svartvit Flugsnappare 1 sj.
Svarthätta stäng vid Tånnö Pir och Vasagatan. Ärtsångare sjöng vid Rolstorp.
Roger och Ann-Sofie skrev den 2 maj, 2021 den 21:54
KROPPSJÖN 21-21.30: Småfläckig Sumphöna 2 spel, Vattenrall 1 hörd, Skogssnäppa 1 spel.
Sumphönorna började lite försiktigt 21.10 och sedan ordentligt från 21.20
Kjell och Margit skrev den 2 maj, 2021 den 19:26
HINDSEN, MELLAN HINDSEKIND OCH GRANNÄS: Storlom 8, drillsnäppa, spelande orrar, 4+10 tranor, brun kärrhök, glada.
Pelle skrev den 2 maj, 2021 den 12:48
APLADALEN 11.00: Svartvit flugsnappare 1 sj.
ÅKROKEN: Rörhöna 1 ex, röd glada 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 1 ex.
Roger skrev den 2 maj, 2021 den 11:32
SVÄNÖTORNET 05.45-08.30: Havsörn 1 ad, Stjärtand 5 ex, Bläsand 4 ex, Kricka ca 100 ex, Vitkindad gås 50 ex str SO, Svan sp 5 str NO, Svartsnäppa 2 ex, Brushane 21 str O+14 rast, Grönbena 16 ex, Gluttsnäppa 13 ex, Rödbena 9 ex, Mosnäppa 1 str N, Skogssnäppa 1 str N, Storspov 3 ex.
Omsättning på vadare. Brushanarna kom inskränkande och sträckte iväg efter ett tag och de flesta Grönbenorna sträckte också iväg.
Vid Svänö sjöng 2 Göktytor och 1 Grönsångare
ÅDALEN 9.50-9.55: ÄNGSHÖK ad hane jagade omkring över de norra fälten i ca 5 minuter innan den drog vidare mot norr.
Lasse Davidsson skrev den 2 maj, 2021 den 10:18
Färjansö kl 6.15-9.45: årta 1 par, vigg 16 ex, kricka ett 20-tal,glutt 1 ex, brushane 6 + 2+ 11 + 8 ex, några kan ha varit samma, då de för omkring och inte verkade sträcka, samt några rödbenor, ett 10-tal grönbenor, ett par storspov, fiskgjuse, brunhök, vipor och beckasiner mm.
Mikael W skrev den 1 maj, 2021 den 21:43
Kroppssjön: två visslande sumphöns
Conny och Karin skrev den 1 maj, 2021 den 20:30
Maramö: Ringtrast 1ex. hane, Dubbeltrast 4 ex. Rödvingetrast 2 ex. Koltrast 3 ex. Björktrast 6 ex. Taltrast, Röd glada 1 ex. födosökande, Spillkråka 1 ex. St. hackspett 2 ex. hona och hane.
Kent skrev den 1 maj, 2021 den 17:45
FÄRJANSÖ 4.30-8.00: Storskarv 9 ex str N, Vitkindad gås 55 ex str N, Knölsvan 1 ex, Kricka 18 ex, Bläsand 1 par, Vigg 1 hanne, Storspov 1 par, Rödbena 2 ex, Grönbena 8 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Fisktärna 4 ex, Brunhök 1 par, Fiskgjuse 2 ex.
Micke T skrev den 1 maj, 2021 den 15:32
Rödvingetrast 2 st Entita 1 st, björktrast 5 st, kåltrast 3 st plats mellan Hjälshammar och Ulås på några små åkrar nära väg 27
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 den 14:38
Stomsjö våtmark. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse O. Kent. Smådopping 1. Kricka 25. Tofsvipa 2. Svarthätta 1hörd. Hussvala 1.c20 Ladusvala.
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 den 14:34
Osudden pumphuset. 06.30-10.45. Lubbe. Lasse O. Pelle. Roger. Ann-Sofie. Vitkindadgås 33sträckande. Storskarv 9sträckande. Brun Kärrhök 1sträckande. Glada 1. Tornfalk 1. Ormvråk 3. Brun Kärrhök 1stationär. Hämpling hörd. Gulärla 2 ipar. Busksvätta 1. Stenskvätta 1. Grönbena 1 1hörd. Mindre hackspett 1hörd.
Roger skrev den 1 maj, 2021 den 10:38
SIKAVARPEN, FLÅREN 5.20-7.40: Pilgrimsfalk 1 ex, Silvertärna 5 str NO, Småskrake 4 str NO och 3 rastande.
N KYRKOGÅRDEN 9-9.40: Ringtrast 1ex 2K hona, Buskskvätta 1 hane, Steglits sjungande.
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 den 06:37
Toftanäs.05.50. Vitkindadgås 60 rastande. Brun Kärrhök 1hane. Storspov 1.
Kjell och Margit skrev den 30 april, 2021 den 22:08
ÅKROKEN: Rörhöna ett par.
Roger skrev den 30 april, 2021 den 09:57
STOREKULL, HJÄLMARYDSVIKEN: Varfågel 1 ex, Gransångare 4 ex
SLÄTTÖ SAND: Trädlärka 2 sj.
Stefan Andersson skrev den 29 april, 2021 den 20:58
VÄRNAMO 15:30-16:15:
KOMMUNFÖRRÅDET: Strandskata 2 ex på Bufabs tak, Lövsångare 1 sj, Svart rödstjärt 1 ad hane sj.
N.KYRKOGÅRDEN: Lövsångare 1 sj, Svarthätta 1 sj, Rödstjärt 1 sj, Stenknäck 1 ex.
TINAS Ö: Rörhöna 1 par, Kricka 1 par, Lövsångare 1 sj.
MOSSLEDAMMEN 17:30: Sothöna 1 ex.
TJUTARYD 17:50-18:00: Knölsvan 1 ex, Snatterand 1 hane, Skäggdopping 2 par.
Kjell och Margit skrev den 29 april, 2021 den 16:19
FÄRJANSÖ 08-13: Blå kärrhök hane, brun kärrhök hona, rödbena hörd, grönbena 2, ladusvala 1, hussvala 1, tornfalk 3. Övrigt bl a kricka 50, bläsand 2, storspov 2, lövsångare, mindre hackspett, glada, ormvråk, fiskgjuse.
Lasse D skrev den 28 april, 2021 den 22:02
I Gallnås en rastande ringtrast, hane på em.
Kent, Lasse O, Roger, Tommy T, Lars P skrev den 28 april, 2021 den 19:58
OSUDDEN 16-18: Vigg 14 ex, Dvärgmås 1 ex str, Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Brunhök 1 ex, Svartkråka 1 ex, Råka 1 ad, Buskskvätta 1 hanne
Roger skrev den 28 april, 2021 den 12:36
VASAGATAN 22: En VIT STORK sträckte mot norr rakt över tomten kl 11.00! Även 20 Storskarv, ca 15 av vardera Fisk- och Skrattmås, 2 Sparvhökar och en ormvråk samt en del småfågel bland annat en Trädpiplärka och flera Ängspip.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 den 10:55
Hovs Gård. 9.45-10.45.Bläsand 6. Vigg 4. Kricka 8. Sångsvan 4. Trana 6. Häger 1. Skogssnäppa 4. Skogsduva 1. Hämpling 4.Ladusvala 3. Dubbeltrast 3.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 den 08:57
Tånnö motell. 7.30. Sjöorre 6.Småskrake 4. Vigg 8.
Pelle skrev den 28 april, 2021 den 08:54
APLADALSGATAN 08.30: Göktyta 1 ex födosöker på gräsmattan.
Roger skrev den 28 april, 2021 den 08:00
VASAGATAN 22: Rödstjärt och Lövsångare sjunger nu på morgonen.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 den 07:40
Hjälshammar maden 06.00-07.15.Lubbe, Lasse P. Skedand 6,Stjärtand 17,Salskrake 2ipar, Småskrake 5, Bläsand 4,Vigg 8, Brun Kärrhök 1, Glada 1,