Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Fält markerade med * är obligatoriska.
Din e-postadress kommer inte att publiceras.
Det är möjligt att ditt inlägg endast kommer visas gästboken när vi har granskat det.
Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort eller inte publicera inlägg.
750 inlägg.
Erik G Erik G skrev den 13 juli, 2020 den 23:43:
STOMSJÖ VÅTMARK ca 9,45-11,15: Grå häger 1, ladusvala, hussvala, kricka, trana 2, enkelbeckasin, hämpling 4, ormvråk 1, skogssnäppa 1, ängspiplärka 1, buskskvätta 1, törnskata 2, grönbena 2.
Pelle Pelle skrev den 13 juli, 2020 den 16:32:
SVÄNÖ 08.00-11.20: Havsörn 1 ad, röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, fiskgjuse 3 ex, bivråk 1 ex, ormvråk 3 ex, lärkfalk 1 ex, kärrsnäppa 5 ex, gluttsnäppa 5 ex, rödbena 5 ex, grönbena 2 ex, storspov 1 ex.
Tyvärr rätt mycket vatten i sjön, men stranden utanför tornet inkl. reveln är hyfsat fina vadarmarker.
Mats Johansson Lena Aronsson Mats Johansson Lena Aronsson skrev den 12 juli, 2020 den 21:10:
STOMSJÖ VÅTMARK KL 18.45-1915 Häger 1 ex Trana 2 ex Gluttsnäppa 1 ex Steglits 2 ex Hämpling 2 ex
Pelle Pelle skrev den 11 juli, 2020 den 22:03:
APLADALSGATAN: Röd glada 1 ex, stenknäck 1 familj, ärtsångare 1 ex och gröngöling 1 juv.
Lubbe Lubbe skrev den 9 juli, 2020 den 20:21:
Verkar som alla har sålt sina.kikare för ingen skrivet nåt här
Kjell och Margit Kjell och Margit skrev den 9 juli, 2020 den 20:19:
FÄRJANSÖ: Ung havsörn, fiskgjuse, lärkfalk, sånglärka, enkelbeckasin, rödbena, rörsångare, fisktärna. Klockgentiana och ängsvädd blommar.
Lubbe Lubbe skrev den 9 juli, 2020 den 10:48:
Stomsjö våtmark.8.15-9.45. Gluttsnäppa1. Skogssnäppa2. Grönbena8. Enkelbeck 2. Trana2. Häger3. Grågås18. Knipa1. Gräsand c15. Kricka5. Hussvala2. Törnskata1 hane
Lubbe Lubbe skrev den 9 juli, 2020 den 10:42:
Videstigen-osudden.05.30-07.45. Kärrsångare1 inorra delen vide. Törnsångare1. Gransångare2. Svarthätta,trädgårds.lövsångare flera. Turkduva2
Lubbe Lubbe skrev den 8 juli, 2020 den 11:23:
Stomsjö våtmark. 08.00-10.00. Lubbe,delvis Lasse P. Småspov1,Gluttsnäppa2,Grönbena2,Skogssnäppa1, Enkelbeckasin2,Brun kärrhök 1hona, Trana2,Häger5, Buskskvätta5,St.hackspett2
Kent Kent skrev den 7 juli, 2020 den 21:43:
VIDESKOGEN kl 20: Kärrsångare sjöng på samma plats som för en månad sedan, norra delen vid vassområdet.
Lubbe Lubbe skrev den 7 juli, 2020 den 14:38:
Stomsjö våtmark.12.00. Gluttsnäppa 3 i södra ändan vid asparna. Trana3,häger1.gräsand c15
Lubbe Lubbe skrev den 7 juli, 2020 den 09:44:
Osudden-helmershus. 06.30-09.15. Ägretthäger1.häger1.skäggdopping2. Skogssnäppa 1.vattenrall1 östra viken.kungsfiskare 2.havsörn1.fiskgjuse2. Glada2.ormvråk2.brun kärrhök1.gulärla1
Stefan Andersson Stefan Andersson skrev den 6 juli, 2020 den 18:02:
BREDASTEN 12:50-13:20: Havsörn 1 ad, Kärrsnäppa 1 ad, Småspov 1 ex.
OSUDDEN 13:30-14:10: Havsörn 1 ad, Röd glada 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 3 ex, Fisktärna 1 ex.
LAGAN OSUDDEN: Drillsnäppa 1 ex, Kungsfiskare 1 ex.
Kent Kent skrev den 6 juli, 2020 den 13:11:
OSUDDEN kl 4.30: Jag gick ner vid stugorna och fick se en ägretthäger i vassviken men den lyfte med alla gässen och flög över till Hjälshammarmaden, där den ställde sig i norra delen av vassen.
Pelle Pelle skrev den 5 juli, 2020 den 17:33:
OSUDDEN 16-17: Lärkfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, strandskata 2 ex.
Lubbe Lubbe skrev den 5 juli, 2020 den 15:43:
Stomsjö våtmark.15.00-15.40. Fiskgjuse överflygande 1.trana2. Häger1. Gräsand5. Hämpling 1. Korp 5. Buskskvätta2
Lubbe Lubbe skrev den 5 juli, 2020 den 14:46:
Hörledammen,14-14.35. Kungsfiskare1.drillsnäppa1.kanadagås7. Grågås9.sångsvan2.ladu-hussvalor c25. Gräsand c30
Kent Kent skrev den 5 juli, 2020 den 14:06:
APLADALEN: En kungsfiskare flög mot S förbi grillplatsen vid järnvägsbron
Lubbe Lubbe skrev den 3 juli, 2020 den 10:50:
Osudden.7.45-9.00. Östra viken kungsfiskare1,sothöna 2ad,2juv.drillsnäppa 2,nya bron steglits2 ad,2juv
Erik G Erik G skrev den 3 juli, 2020 den 09:39:
HOVS GÅRD igår, 2/7 ca 12.00: Törnskata 1 hane i liten grantopp vid åkerkanten ett par 100 m från kraftledningsgatan.
Lubbe Lubbe skrev den 2 juli, 2020 den 11:04:
Osudden.08.00-9.45. M.strandpipare1.tofsvipa2.sothöna2.kungsfiskare2. Glada2.ormvråk1.gulärla3. Häger2.fisktärna2.
Pelle Pelle skrev den 1 juli, 2020 den 17:58:
OSUDDEN 16-17: Ägretthäger 1 ex, gluttsnäppa 1 ex, mindre strandpipare 1 ex.
Hägern skrämdes tyvärr från viken närmast dikesmynningen och satte sig i en av pilarna ute i vassen. Försvann sedan åt okänt håll. Glutten hördes varna från samma plats, men stannade kvar. Det är förstås bättre att spana från stugorna.
Kjell och Margit Kjell och Margit skrev den 30 juni, 2020 den 17:07:
GUSTAVSGATAN 2, Amerika, den 28 juni: Fem överflygande strandskator. De hörs dagligen.
Pelle Pelle skrev den 30 juni, 2020 den 16:42:
LAGAN NYA BRON 11.00: Kungsfiskare 1 ex strax uppströms.
Pelle Pelle skrev den 29 juni, 2020 den 16:47:
OSUDDEN 14.00: Röd glada 1 ex, tornfalk 1 ex, strandskata 2 ex, grågås 200 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ad och 2 juv.
Lubbe Lubbe skrev den 29 juni, 2020 den 11:04:
Osudden,östra viken. 10.25. Vattenrall 1, vid utfyllningen videstigen
Lubbe Lubbe skrev den 29 juni, 2020 den 09:28:
Osudden-helmershus 06.15-08.30. Rörhöna1ad,1juv. Drillsnäppa1 tofsvipa c 25, strandskata1, härmsångare1, rörsångare3, törnsångare2, kungsfiskare1
Kent Kent skrev den 28 juni, 2020 den 18:00:
TOFTANÄS BÅTPLATS: Kärrsångare 1 sj.
GORRSUNDET: Sävsångare 2 sj, Vattenrall 1 ex, Lärkfalk 1 ex
FÄRJANSÖ: Svartsnäppa 1 ex, Röd glada 1 ex
Lubbe Lubbe skrev den 27 juni, 2020 den 16:12:
Helmershus,07.25,Kärrsångare 1 hörd
Lubbe Lubbe skrev den 25 juni, 2020 den 09:42:
Osudden-videskogen,05.50-07.45.mindre strandpipare1,skogssnäppa2 tofsvipa4,kricka6,skäggdopping2,härm-sångare1,gransångare2 rörsångare2,gulärla3,stjärtmes4,st.hackspett4
Pelle Pelle skrev den 24 juni, 2020 den 12:23:
SVÄNÖ 05.40-10.40: Havsörn 3 ex, röd glada 1 ex, fiskgjuse 7 ex, bivråk 1 ex, brunhök 2K hona, svartsnäppa 1 ex, brushane 2 ex, gluttsnäppa 10 ex, rödbena 12 ex, grönbena 5 ex, storspov 5 ex, storlom 1 ex förbiflygande.
Lubbe Lubbe skrev den 24 juni, 2020 den 09:20:
Dovhjort 2,ska de va som betade i skogs-kanten
Lubbe Lubbe skrev den 24 juni, 2020 den 08:11:
Stomsjö våtmark,07.15-08.00. Trana2,häger2,hämpling1,trädpiplärka3,tornseglare4,Dovhjort 2 betade i skogskanten
Lubbe Lubbe skrev den 24 juni, 2020 den 08:07:
Osudden-videskogen,05.15-07.00. Skogssnäppa 5,tofsvipa4,häger1,skäggdopping2,gul-ärla4,törnsångare1,härmsångare1,rödvingetrast1
Pelle, Ragnhild, Ann-Sofie. Kjell, Margit, Erik, Mats Pelle, Ragnhild, Ann-Sofie. Kjell, Margit, Erik, Mats skrev den 22 juni, 2020 den 14:31:
OSUDDEN 11.00-12.30: Lärkfalk 1 ex, röd glada 2 ex, svartsnäppa 5 ex, brushane 5 ex, mosnäppa 3 ex, tofsvipa 75 ex. Fin översvämning!
Lubbe Lubbe skrev den 21 juni, 2020 den 14:41:
Rörstorpsgstan nu,4 turkduvor
Pelle Pelle skrev den 21 juni, 2020 den 12:22:
OSUDDEN 11.45: Pumpen har stannat. 100 m norrut rastade brushane 5 ex, tofsvipa 10 ex samt två okända vadare, kanske grönbenor? I övrigt röd glada 2 ex.
Lasse Grahn (Fd Hellman) Lasse Grahn (Fd Hellman) skrev den 19 juni, 2020 den 06:30:
Cykeltur Hagelstorp-Nissafors-Bäckshult-Hagelstorp 22:50-00:30
10 st Nattskärror hördes, varav 8 st mellan Nissafors och Bäckshult och 2 st öster om Sigges loge.
Lubbe Lubbe skrev den 18 juni, 2020 den 18:32:
Osudden-nya videskogsleden,17.00-18.30,kungsfiskare1 östra viken,härmsångare1,törnsångare2,trädgård,löv,gransångare2,grönsångare1,m,strandpip1,glada1
Kent och Pelle Kent och Pelle skrev den 17 juni, 2020 den 07:27:
Nattlyssning 22.30-01.15:
TJUTARYD: BUSKSÅNGARE 1 sj, Hornuggla 1 ex.
HELMERSHUS: Kärrsångare 1 sj
APLADALEN-JÄRNVÄGSBRON: Hornuggla 1 unge.
Första fyndet av busksångare i rapportområdet. Den sjöng från buskagen vid sommarstugorna, men hördes även från cykelvägen. OBS: Kör inte ner på vägen till stugorna, ingen parkering där, utan parkera på gamla Åminnevägen.
Lubbe Lubbe skrev den 16 juni, 2020 den 08:06:
Osudden.06.00-08.00.m.strandpipare1,tofsvipa8,häger 1 ,gräsand9,kricka 2,törnsångare1,härmsångare1,gransångare1,ormvråk1
Kent Kent skrev den 15 juni, 2020 den 07:13:
YA-KORSNINGEN - HÖNSAVÄGEN 22-23: Nattskärra 6 ex
Stefan Andersson Stefan Andersson skrev den 14 juni, 2020 den 01:04:
BÄCKSHULT MOAR 13/6, 23:00: Morkulla 1 spel, Nattskärra 1 spel.
Stefan Andersson Stefan Andersson skrev den 13 juni, 2020 den 01:29:
SLÄTTÖ SAND 00:00-00:15: Nattskärra 2 spel, Hornuggla 1 ropande och även en ungkull hördes (SA,mfl).
Lars Hellman Lars Hellman skrev den 11 juni, 2020 den 22:43:
Gynnås återvinningsstation: Backsvalorna på plats och besöker de fåtal bohål som finns, minst 4 stycken var det där! I vassen vid lakvattendammen hördes 2 rörsångare.
Kent Kent skrev den 11 juni, 2020 den 14:14:
OSUDDEN 6.30-7.00: Rosenfink 1 ex, Rörhöna 1 ex, Härmsångare 3 ex, Mindre strandpipare 1 ex.
Rosenfinken hörde jag från stranden vid sommarstugorna. Rörhönan var i ävjan vid bron över 27:an.
Lubbe Lubbe skrev den 11 juni, 2020 den 08:57:
Osudden-videskogen.05.30-08.45.Rosenfink hördes några strofer vid stugorna,Kent hörde den oxå.Härmsångare1,trädgårds,gransångare,svarthätta,rödhake,sv flug,
Lubbe Lubbe skrev den 10 juni, 2020 den 09:32:
Stomsjö våtmark.07.15-08.45. Mindre ,strandpipare2.på vallen vid övningsgården.gräsand 2ad,2juv vid öarna,hämpling2,gransångare1,trana1,häger1,skogssnäppa1
Kent Kent skrev den 9 juni, 2020 den 21:35:
VIDESKOGEN kl 7: Kärrsångare vid holk 35, Härmsångare
OSUDDEN kl 18: Tornfalk 1 ex, Mindre strandpip 1 ex, Kungsfiskare 1 ex, Steglits 1 ex
Pelle Pelle skrev den 9 juni, 2020 den 20:06:
MOSSHULT GÄLLARYD 10.30-13.00: Havsörn 1 subad, fiskgjuse 4 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 1 ex.