Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1947 inlägg.
VÄFK skrev den 24 september, 2023 kl. 16:11
OSUDDEN lördag: Vi var 15 deltagare som träffades vid pumphuset för korvgrillning och skådning. Det var svagt sträck men en ung dvärgmås vägde upp. Nästa programpunkt är en resa till Västkusten 7/10. Mer info finns på programsidan.
Kent skrev den 4 september, 2023 kl. 11:59
OSUDDEN: Ett trettiotal tranor sträckte mot S vid 10-tiden.
VÄFK skrev den 22 augusti, 2023 kl. 17:34
En ägretthäger rapporterades från Stomsjö våtmark idag på Band och Artportalen. Det är första fyndet av arten från våtmarken.
Kent & Mattias skrev den 24 juli, 2023 kl. 19:21
LERDALA-VRET: En ROSTAND rastade några timmar på en vall vid Vret nära Hindsen. Lena och Joachim Wrethstig uppmärksammade fågeln på det jamande lätet vid 12-tiden och Lena skickade en mobilbild till kusin Mattias. På plats kunde vi konstatera att det var en rostand som födosökte på fältet. Det jamande lätet yttrade den vid flera tillfällen innan den kl. 14:20 lyfte och flög några varv över området och sträckte söderut.
Detta var första fyndet av rostand i Värnamo kommun. Sedan tidigare finns ett fynd från Kävsjön 17-29 juli 1995.
I år har rostand rapporterats från Falsterbo, Öland (två fynd) och Gotland. Fågeln på Gotland är kvar idag medan Ölandsfågel är rapporterad t.o.m. 23 juli. Det kanske var Ölandsfågeln som gjorde ett snabbstopp vid Hindsen? Bilder finns på Artportalen.
Stort tack till Lena och Joachim för tipset!
Leif E skrev den 22 juli, 2023 kl. 12:52
Hagagatan: I flädern hoppar nyss flygga ungar av rödstjärt 4, gärdsmyg 1, ärtsångare 1, talgoxe, blåmes, gråsparv och nötväcka. Dessutom en ringduva.
Trevligt sällskap. Inga kajor...
Kent skrev den 18 juli, 2023 kl. 18:26
LILLA TORNET KÄVSJÖN 15-17: Ägretthäger 1 ad, gråhäger 1 ad, sångsvan 4 ex, kricka 43 ex, stjärtand 1 ex, bläsand 3 ex, tofsvipa 25 ex, kärrsnäppa 8 ex, gluttsnäppa 4 ex, svartsnäppa 2 ex, grönbena 2 ex, rödbena 3 ex, skrattmås 5 1K, fisktärna 2 ex, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 1 ad.
Alla fåglarna fanns i viken utanför tornet där stränder på Store ö lockade vadarna.
Mycket turister i parken på eftermiddagen och svårt att hitta p-plats vid 15-tiden (med risk att få p-böter).
Efter kl. 17 var det färre bilar och bättre tid att komma. Sista halvtimmen var det också färre besökare i tornet.
Buss 242 går en gång i halvtimmen på vardagar och är ett alternativ.
Mikael skrev den 28 juni, 2023 kl. 22:55
Osudden 22:00. Hornuggla som framgångsrikt födosökte runt pumphuset och levererade till ett av träden mot vattnet. Tre leveranser av mat under en halvtimma.
Kent skrev den 26 juni, 2023 kl. 10:51
OSUDDEN kl. 23:30: Tre tiggande hornuggleungar hördes S om pumphuset
Kent skrev den 18 juni, 2023 kl. 15:04
VRÅENSPÅRET, S ingången 100 m mot vattentornet: Brandkronad kungsfågel sjunger flitigt.
Kent skrev den 18 juni, 2023 kl. 10:21
VIDESKOGEN: Svartvit flugsnapparpar matar i holkarna 8, 26, 37 och 40. Än så länge ingen talgoxe noterad i holkarna. Näktergalen hördes i onsdags morse och har sjungit sporadiskt sedan början av juni. Kanske är det en häckning?
Lasse Grahn skrev den 6 juni, 2023 kl. 08:21
Nissafors Hagelstorp 230605 Kl 23:50 Nattskärra 1 sp, hördes från kökstrappan.
Kent skrev den 2 juni, 2023 kl. 11:24
VIDESKOGEN: Blåmesarna matar ungar i flera holkar medan de svartvita flugsnapparna ska påbörja sin häckning. Ingen näktergal sjöng på förmiddagen.
VÄFK skrev den 27 maj, 2023 kl. 09:27
VIDESKOGEN: Näktergalen sjunger vidare. Kärrsångare hördes igår kväll på ungefär samma palts där näktergalen sitter
Joakim skrev den 24 maj, 2023 kl. 17:39
VIDESKOGEN kl. 16.10 Näktergal 1 ex sjungande.
Kent skrev den 22 maj, 2023 kl. 18:12
NÄKTERGAL är ovanlig i Värnamo. Ikväll sjunger ett ex i Videskogen, norra delen av spången
Kent skrev den 20 maj, 2023 kl. 12:47
FÄRJANSÖ 4.30-8: Vitkindad gås 30 ex str NO kl. 6:35, Grågås 35 ex str N (26+9) + 1 par med 2 ungar, Rördrom 1 ex, Vattenrall 2 ex, Gök 1 sj, Tofsvipa 4 ex, Storspov 2 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Grönbena 4 ex, Rödbena 2 ex, Fisktärna 6 ex, Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sånglärka 2 ex, Backsvala 1 ex, Ladusvala 5 ex, Hussvala 10 ex, Törnskata 1 hanne, Gransångare 1 ex, Sävsångare 1 ex, Rörsångare 4 ex, Buskskvätta 1 ex, Gulärla 2 ex.
VÄRNAMO FÅGELKLUBB skrev den 13 maj, 2023 kl. 12:21
FÄRJANSÖ 7-11
13 Medlemmar följde med ut till ön.
Vitkindadgås totalt 1491 ex str O, Årta en hanne, storspov 1ex, Småspov 1 ex , Rödbena 1ex, Grönbena 2 ex, Brushane 6 ex Dvärgmås 4 2k och 1 adult, Rördrom 1ex, Röd glada 5 ex, Lärkfalk 2 ex, Brun kärrhök 2 honor Sydlig gulärla 2ex.
Mikael W skrev den 11 maj, 2023 kl. 20:24
KroppsjöN. kl 20: två ägretthägrar, småfl sumphöna
Kent skrev den 11 maj, 2023 kl. 10:26
FÄRJANSÖ 4-8: Vitkindad gås 156 ex str O, Knölsvan 1 par, Brushane 56 ex (rekordantal för F-ö och majrekord i V-mo k:n), Grönbena 5 ex, Fisktärna 4 ex, Brun kärrhök 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Hussvala 8 ex, Sävsångare 1 ex, Trädgårdssångare 2 ex, Ärtsångare 1 ex, Buskskvätta 2 ex, Gulärla 1 ex.
Lasse D skrev den 5 maj, 2023 kl. 22:16
I morse en rastande ringtrast i Gallnås.
Kent skrev den 2 maj, 2023 kl. 18:39
OSUDDEN kl 18: Grågås 3 kullar, Kricka 21 ex, Brunand 1 par, Vigg 5 ex, Drillsnäppa 9 ex, Grönbena 1 ex, Havsörn 1 ex.
L-E skrev den 1 maj, 2023 kl. 11:47
Grågässen har fått pull!
Södergård viken
Kjell och Margit skrev den 25 april, 2023 kl. 15:16
NÄRA KOMMUNFÖRRÅDET: Svartvit flugsnappare, den 24:e trädpiplärka vid E4:an
Joakim Malmqvist skrev den 23 april, 2023 kl. 13:53
VIDESKOGEN kl.12 Svarthätta 2 i par.
Anders Sällberg skrev den 22 april, 2023 kl. 14:34
Resa med klubben till Åsnen och några olika lokaler utmed densamma
Vi började i Husebymaden där vi bland annat hörde Rördrom, såg Skedänder, bläsänder, Rödbena, 4-500 Skrattmås mm mm.
Vi såg och hörde drygt 50 arter i detta ljuvliga väder. På vägen hem stannade vi till på våra fasta lokaler utmed Getaryggarna.
Skralt med rovfågel denna dag. Vi såg endast Röd glada och Ormvråk.
Vi åtta som åkte med hade det som vanligt trevligt och ser fram mot nästa tripp.
Tack till Ann-Sofie som ordnade och Tommy S som körde.
Lasse Grahn skrev den 22 april, 2023 kl. 08:56
220421 KL 22:59-23:15 Åsenhöga Tranhultsvägen avfarten mot trollsjöarna: Pärluggla 1 ex ropade, även en flock Sjöorrar hördes!
Kent skrev den 20 april, 2023 kl. 18:58
KÄVSJÖ FÅGELTORN 12-14: Sångsvan 2 ex, Skedand 4 ex, Kricka ca 250 ex, Bläsand 8 ex, Stjärtand 1 par, Rödbena 1 ex, Storspov 3 ex, Trana 80 ex + 3 ex på bo, Blå kärrhök 1 honf.
Kent skrev den 13 april, 2023 kl. 11:11
KÄVSJÖ FÅGELTORN 8-10: Pilgrimsfalk 1 ex, Brun kärrhök 1 ex, Kricka 330 ex, Gräsand 70 ex, Stjärtand 1 par, Bläsand 1 par, Trana 37 ex, Sångsvan 8 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Tofsvipa 30 ex, Storspov 1 ex, Enkelbeckasin 15 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex.
Den frästa ytan utanför tornet ger fina obsar på änder och vadare!
Lasse Grahn skrev den 12 april, 2023 kl. 06:04
Nissafors Hagelstorp: Nattsträckande Sjöorre hörd KL 00:30
Roger skrev den 11 april, 2023 kl. 18:45
Dagens Grönbena vid Kävsjön var med 4 dagars marginal den tidigaste i rapportområdet!
Kanonfint vid Kävsjön nedanför stora tornet nu. Se Artportalen för osar.
Lasse D skrev den 8 april, 2023 kl. 22:18
Bredasten 16.50-17.40: blåhök 1 ex hane, tornfalk 1 ex hona, dvärgbeckasin 1 ex, stenskvätta 2 ex, trädlärka 1 ex, hämpling ca 20 ex.
VÄRNAMO FÅGELKLUBB skrev den 1 april, 2023 kl. 12:40
Vår fåglar med korvgrillning vid Osudden
21 medlemmar var på plats och skådade fågel och åt korv
Arter som sågs Havsörn 1ex Blå kärrhök 1 ex Tornfalk 1ex Snösparv 100ex Skogssnäppa 5 ex Sädesärla 10ex Snatterand 2 ex Sothöna 12 ex
Vinterhämpling 4 ex Forsärla 1 ex Vitkindad gås 3 ex Storspov 1 ex Tofsvipa 144 ex
Lasse D skrev den 27 mars, 2023 kl. 20:01
Den svarthakade buskskvättan kvar vid Bredasten vid 15-tiden. Dessutom 4 trädlärkor.
Urban Magnusson skrev den 24 mars, 2023 kl. 14:40
Thure Sällbergsgatan 7: Taltrast 2 st vid matningen
L-E skrev den 24 mars, 2023 kl. 13:55
Forsärla vid gödselbrunn Södergård i onsdags
Tommy T gm Pelle skrev den 22 mars, 2023 kl. 20:46
KÄVSJÖN ÖSTRA ROCKNE 10.00: Sparvuggla 1 ex visslade nära cykelvägen.
Värnamo Fågelklubb skrev den 16 mars, 2023 kl. 15:53
KÄVSJÖN 11 mars: Ägretthäger 1 ex under dagen. Bild på AP: https://www.artportalen.se/Media/Image/4422859
Lasse Grahn skrev den 14 mars, 2023 kl. 19:40
Hagelstorp Framnäs: 1 Sparvuggla visslade i skymningen, den har inte hörts sedan snöstormen i förra veckan!
Ann Andersson skrev den 14 mars, 2023 kl. 15:29
Storskrake 20 ex samt 1 ex Salskrake i flock simmade förbi Sjöbohus mot Hånger.
Ragnhild Sjöholm skrev den 9 mars, 2023 kl. 08:59
Igår såg jag forsärlor vid frylekvarn
Lasse D skrev den 27 februari, 2023 kl. 06:38
I Gallnås en visslade sparvuggla i gryningen.
Kent skrev den 24 februari, 2023 kl. 14:16
OSUDDEN Havsörn 1 ad i torrträdet, N om 27:an: Tofsvipa 35 ex , Sånglärka 5 ex.
Sven skrev den 22 februari, 2023 kl. 12:01
Dubbeltrast 1 ex. i Hånger.
Ann Andersson skrev den 22 februari, 2023 kl. 10:01
Röd glada glidflyger över Sjöbo mot Osudden.
2 st vitkindad gås rastade på sjön i morse.
Henrik Grahn skrev den 18 februari, 2023 kl. 16:34
Store mosse Naturrum 10:00-11:30
Idag visade sig en ung Kungsörn fint under ca 20min 10:50-11:10 och kunde glädja ett 5-tal turister. Den låg och lekte i luften rakt över andra sidan sjön.
Även fyra Svartmes på matningen utanför.
Ytterligare två andra kungsörnar kunde ses i handkikaren från stora tornet.
11 rastande Tofsvipor fanns också på plats utanför stora tornet.
Verkligen ett stort lyft för lokalen nu när buskar och sly röjts undan och att vattennivån ska höjas ytterligare.
Grymt spännande!
Bo och Anita Stenfors skrev den 17 februari, 2023 kl. 20:25
Hej!
Gick mot Sörsjön från Brukshunds-klubben och såg först en stor svartvit fågel som flög borta vid stranden och landade på en gren där kommunen gjort en rastplats. När vi närmade oss den flög den ut mot sjön där den mötte en annan likadan fågel. De flög sen till andra sidan sjön, höger om höjden.
Flög på samma mjuka vis som gråhägrarna vi sett vid dammarna på Gröndal. De var i storlek med hägrarna men svartvita i färgen.
Svar från admin:
Unga storskarvar stämmer in på er beskrivning.
Joakim Norgren skrev den 30 januari, 2023 kl. 11:14
Vid stora enen nära gamla Åminne gård. Röd glada födo sökande. Det ligger slakt rester i närheten. Jag har sett en ett par gånger tidigare i januari. Tidigare aldrig sett övervintrande glada i vår närhet
Kent skrev den 19 januari, 2023 kl. 12:33
OSUDDEN 9-10: Spetsbergsgås 9 ex, Grågås 187 ex, Kanadagås 20 ex, Sädgås 1 ex, Havsörn 1 ex.
Egert skrev den 14 januari, 2023 kl. 17:40
STORA FÅGELTORNET, Kävsjön.
Kl. 14:30-15:00.
Knipa 1 par, sångsvan 1 ex.

PUBLIKA ÖRNGÖMSLET, kl. 15:10-15:35.
Kungsörn 2 ex, havsörn 2 ex.
Foggy satt ca 10 meter öster om "matplatsen" och åt på en köttbit. En meter bredvid satt Fox. Ytterligare en meter bortanför Fox satt en 2K havsörn, (mycket vitt på ryggen). Ytterligare en ung havsörn, inga ringar, satt i en martall ca 200 m från det publika. Lyfte och drog västerut. Därefter drog också F&F och den 2K havsörnen övertog Foggys köttbit och åt till jag lämnade.
Kent skrev den 13 januari, 2023 kl. 11:38
OSUDDEN kl 9.30: Spetsbergsgås 9 ex, Grågås 86 ex, Kanadagås 12 ex, Varfågel 1 ex.