Källunda bokskog

Läge: Från Värnamo, kör västerut till Kärda. Kör igenom Kärda samhälle, efter järnvägen svänger man höger mot Källunda. Bokskogen börjar efter ca 1 km och Källunda gård nås efter 3 km. Ett tips är att parkera bilen där bokskogen börjar och promenera längs vägen till Källunda gård. Från Källunda gård följer man en traktorväg österut genom bokskogen. Den leder förbi Laraps gård kommer ut på vägen vid parkeringen.

Biotop: Området präglas av bokskog och ekrika hagmarker.

Fåglar: Den gamla bokskogen och dom gamla ekarna är värdefulla för hålhäckande fåglar som sparvuggla, mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva, göktyta, talltita. Övriga häckande fåglar på lokalen är bl a ormvråk, spillkråka, stenknäck, stjärtmes, svarthätta, törnsångare, grönsångare, törnskata, buskskvätta och stare. Röd glada ses årligen och håller på att etablera sig i området.

Tillfälliga gäster har varit: Gräshoppssångare, trädlärka och varfågel.