I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar mata i en holk så skriv en rad i Obsboken med art och holknummer.

Holk nrHäckande 2023Häckande
2022
Häckande 2021Häckande 2020Häckande 2019Häckande 2018
1BlåmesS-v flugBlåmes S-v flug
2Talgoxe
3S-v flug 19/6S-v flugBlåmesBlåmesS-v flug
4TalgoxeBlåmesS-v flug
5Blåmes 29/5BlåmesTalgoxe Blåmes
6Talgoxe 23/6NötväckaNötväcka Nötväcka
7BlåmesBlåmes
8S-v flug 17/6BlåmesBlåmesBlåmes S-v flug
9S-v flug 21/6S-v flugGetingboGetingbo Blåmes
10Tom 0423
11Blåmes 2/6BlåmesTalgoxe
12S-v flugTalgoxeBlåmes Blåmes
13S-v flugBlåmes/GetingS-v flugS-v flug
14Tom 0423Talgoxe
15Blåmes Talgoxe
16Blåmes 2/6
17TalgoxeBlåmes Blåmes
18S-v flug 20/6S-v flugS-v flug S-v flug
19Blåmes 2/6BlåmesS-v flug Talgoxe
20BlåmesTalgoxeGetingbo
21Talgoxe/GetingboGetingboSv-vit flug Blåmes
22Tom 0423S-v flugEntita
23BlåmesBlåmes
24BlåmesBlåmesBlåmes
25
26S-v flug 17/6S-v flugS-v flug/Geting Blåmes
27S-v flugBlåmesSv-vit flugTalgoxe
28Blåmes 29/5 Blåmes
29Blåmes 2/6BlåmesBlåmes
30S-v flugTalgoxeBlåmes Talgoxe
31Tom 0423TalgoxeS-v flugS-v flug S-v flug
32S-v flug
33
34Blåmes 29/5BlåmesS-v flugBlåmes Talgoxe
35
36Blåmes 2/6S-v flug S-v flug
37S-v flug 17/6BlåmesBlåmesEntita Blåmes
38Nötväcka
39TalgoxeS-v flug
40S-v flug 17/6S-v flug