I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar mata i en holk så skriv en rad i Obsboken med art och holknummer.

Holk nrHäckande 2024202320222021202020192018
1BlåmesS-v flugBlåmes S-v flug
2-OTalgoxe
3S-v flug 19/6S-v flugBlåmesBlåmesS-v flug
4tom 0124TalgoxeBlåmesS-v flug
5-OBlåmes 29/5BlåmesTalgoxe Blåmes
6Talgoxe 23/6NötväckaNötväcka Nötväcka
7BlåmesBlåmes
8 -OS-v flug 17/6BlåmesBlåmesBlåmes S-v flug
9-OS-v flug 21/6S-v flugGetingGeting Blåmes
10-OTom 0423
11-OBlåmes 2/6BlåmesTalgoxe
12S-v flugTalgoxeBlåmes Blåmes
13S-v flugBlåmes
Geting
S-v flugS-v flug
14Tom 0423Talgoxe
15-OBlåmes Talgoxe
16Blåmes 2/6
17Talgoxe 25/5TalgoxeBlåmes Blåmes
18-OTom 0221S-v flugS-v flug S-v flug
19-OBlåmes 2/6BlåmesS-v flug Talgoxe
20-OBlåmesTalgoxeGetingbo
21-OTalgoxe
Geting
GetingSv-vit flug Blåmes
22Tom 0423S-v flugEntita
23-OBlåmesBlåmes
24-OBlåmesBlåmesBlåmes
25
26-OS-v flug 17/6S-v flugS-v flug
Geting
 Blåmes
27-OS-v flugBlåmesSv-vit flugTalgoxe
28-OBlåmes 29/5 Blåmes
29-OBlåmes 2/6BlåmesBlåmes
30-OGetingS-v flugTalgoxeBlåmes Talgoxe
31-OTom 0221Tom 0423TalgoxeS-v flugS-v flug S-v flug
32S-v flug
33
34-OBlåmes 29/5BlåmesS-v flugBlåmes Talgoxe
35-OTom 0221
36-OBlåmes 2/6S-v flug S-v flug
37-OS-v flug 17/6BlåmesBlåmesEntita Blåmes
38Tom 0221Nötväcka
39-OTalgoxeS-v flug
40-OS-v flug 17/6S-v flug