I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar besöka/mata i en holk så skriv en rad i Obsboken med art och holknummer.

Holk nrHäckande 2023Häckande
2022
Häckande 2021Häckande 2020Häckande 2019Häckande 2018
1S-v flugBlåmesS-v flugBlåmes S-v flug
2Talgoxe
3S-v flugBlåmesBlåmesS-v flug
4S-v flugTalgoxeBlåmesS-v flug
5BlåmesBlåmesTalgoxe Blåmes
6NötväckaNötväcka Nötväcka
7BlåmesBlåmes
8BlåmesBlåmesBlåmes S-v flug
9S-v flugGetingboGetingbo Blåmes
10Tom 0423
11BlåmesBlåmesTalgoxe
12S-v flugTalgoxeBlåmes Blåmes
13S-v flugBlåmes/GetingS-v flugS-v flug
14Tom 0423Talgoxe
15Blåmes Talgoxe
16Blåmes
17TalgoxeBlåmes Blåmes
18S-v flugS-v flugS-v flug S-v flug
19BlåmesBlåmesS-v flug Talgoxe
20BlåmesTalgoxeGetingbo
21Talgoxe/GetingboGetingboSv-vit flug Blåmes
22S-v flugTom 0423S-v flugEntita
23BlåmesBlåmes
24BlåmesBlåmesBlåmes
25
26S-v flugS-v flug/Geting Blåmes
27S-v flugBlåmesSv-vit flugTalgoxe
28Blåmes Blåmes
29BlåmesBlåmesBlåmes
30S-v flugTalgoxeBlåmes Talgoxe
31Tom 0423TalgoxeS-v flugS-v flug S-v flug
32S-v flug
33
34BlåmesBlåmesS-v flugBlåmes Talgoxe
35
36S-v flug S-v flug
37BlåmesBlåmesEntita Blåmes
38Nötväcka
39TalgoxeS-v flug
40S-v flug