Fenologi 2019

Vårobservationer från Obsboken och Artportalen i Gnosjö och Värnamo kommuner (ej Draven och Norra Bolmen).

Art 2019 Lokal 2018 2017 2016 2015 2014 Artportalen rekord vår Rekord höst
Bläsand 26/2 Kävsjön (PK)  5/4 13/3 16/3 3/3 4/3 3/3-15
Brun kärrhök  4/4 25/3 28/3 29/3 23/3 22/3-04 10/10-06
Fiskgjuse 5/4 1/4 27/3 5/4 5/4 25/3-00 20/10-01
Trana 20/2 Kävsjön (PK)  V V 19/2 28/2 24/2 2/2-02 30/11-09
Strandskata  24/3 28/3 19/3 29/3 31/3 19/3-16 21/9-01
Ljungpipare 22/2 Osudden (ID)  4/4 27/2 11/2 22/2 24/2 11/2-16 4/12-03
Tofsvipa 15/2 Osudden (LE)  18/2 20/2 1/2 11/2 16/2 1/2-16 26/11-12
Enkelbeckasin 15/3 Osudden (PK)  24/3 7/3 13/3 12/3 14/3 7/3-17
Storspov  5/4 31/3 28/3 28/3 20/3 15/3-01 i.u.
Rödbena  5/4 10/4 21/4 11/4 29/3 29/3-14 i.u.
Gluttsnäppa  21/4 29/4 21/4 25/4 22/4 17/4-04 4/10-03
Skogssnäppa  5/4 23/3 27/3 26/3 23/3 17/3-04 i.u.
Grönbena  21/4 28/4 21/4 22/4 22/4 15/4-07 i.u.
Drillsnäppa  23/4 22/4 15/4 25/4 23/4 15/4-16 i.u.
Skrattmås 10/3 Osudden (MJ, RS)  25/3 4/3 19/3 3/3 25/2 25/2-14
Fisktärna  24/4 22/4 16/4 25/4 26/4 16/4-16 10/10-04
Gök  1/5 6/5 4/5 1/5 4/5 27/4-08 19/9-04
Tornseglare  5/5 9/5 13/5 17/5 7/5 29/4-12 26/9-99
Sånglärka 15/2 Osudden (LO)  6/3 16/2 7/2 28/2 23/2 7/2-16
Ladusvala  5/4 13/4 6/4 18/4 11/4 5/4-18 11/11-12
Hussvala  15/4 19/4 24/4 20/4 26/4 12/4-11 27/9-04
Trädpiplärka  16/4 23/4 21/4 20/4 20/4 12/4-09 i.u.
Ängspiplärka 12/3 Osudden (MJ)  V V 18/3 3/3 1/3 1/3-08
Gulärla  25/4 22/4 23/4 23/4 29/4 18/4-11 i.u.
Sädesärla 17/3 Osudden (KÖ)  2/4 26/3 V 27/3 22/3 18/3-02 28/12-00
Rödstjärt  18/4 27/4 20/4 22/4 25/4 18/4-13 5/10-18
Buskskvätta  22/4 1/5 20/4 24/4 19/4 19/4-09+14 1/10-07
Stenskvätta  7/4 14/4 5/4 10/4 9/4 29/3-05 23/10-18
Taltrast  25/3 12/3 11/3 21/3 27/2 10/3-07 i.u.
Rödvingetrast  V 23/3 27/3 14/3 10/3 10/3-14
Rörsångare  5/5 30/4 25/4 28/4 27/4 20/4-11 17/10-90
Härmsångare  14/5 19/5 12/5 19/5 17/5 12/5-16 i.u.
Ärtsångare  22/4 2/5 30/4 30/4 25/4 22/4-18 i.u.
Törnsångare  5/5 12/5 5/5 6/5 10/5 2/5-00 19/9-01
Trädgårdssångare  5/5 11/5 11/5 5/5 9/5 3/5-00 i.u.
Svarthätta  17/4 28/4 21/4 12/4 23/4 12/4-15 7/11-10
Grönsångare  28/4 2/5 1/5 27/4 26/4 25/4-12 i.u.
Gransångare  5/4 26/3 30/3 29/3 30/3 15/3-08 19/10-97
Lövsångare  17/4 16/4 15/4 21/4 18/4 12/4-09 20/10-12
Grå flugsnappare  2/5 8/5 10/5 21/5 11/5 2/5-18 i.u.
Svartvit flugsn.  22/4 27/4 16/4 25/4 26/4 16/4-16 i.u.
Hämpling 11/3 Forsheda kyrka (MJn)  24/3 12/3 8/4 8/3 22/3 8/3-15 i.u.