Frågor om fåglar

Fråga: Vad gör jag om en ringmärkt duva rastar hos mig?

Svar: Det handlar högst sannolikt om en brevduva. Alla brevduvor märks med färgade plastringar. All annan ringmärkning sker med metallringar. Mer information finns på Svenska Brevduveförbundets hemsida; www.brevduvesport.net

Fråga: Vad gör jag om jag hittar en ringmärkt fågel?

Svar: Om fågeln är ringmärkt i Sverige finns alltid orden RIKSMUSEUM STOCKHOLM med. Till detta finns det även ett nummer ingraverat. Har du läst numret på ringen kan du rapportera detta på Ringmärkningscentralens hemsida. Utländska fågelringar har annan adress. Men både svenska och utländska ringar kan sändas till Ringmärkningscentralen. Är det en utländsk ring sänder Ringmärkningscentralen sin rapport vidare till aktuell ringmärkningscentral. Sänd den gärna utplattade ringen fasttejpad på ett papper. Skriv, för säkerhets skull, även upp ringnumret i brevet eftersom ringen ibland kan krypa igenom kuvertet och försvinna. Följande uppgifter bör anges:

  • När hittades fågeln?
  • Var hittades fågeln?
  • Hur hittades fågeln?
  • Något annat av intresse i sammanhanget?
  • Din egen fullständiga adress.

Fråga: Vad gör jag om jag har hittat en skadad fågel?

Svar: Lägg fågeln i en låda eller bur och ta in den inomhus. Om den inte har piggnat till inom ett par timmar, kontakta Föreningen Katastrofhjälp för Fågel och Vilt (KFV), som har en lista med medlemmar på sin hemsida. Närmaste centraler finns i Kungälv och Oskarshamn.

Fråga: Vad gör jag om jag hittar en död fågel?

Vissa ovanliga arter räknas som Statens vilt och rapporteras till polisen. Följande fågelarter ingår:

fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.

Fråga: Vad gör jag om jag misstänker att någon plundrar fågelbon, samlar ägg, ägnar sig åt olaga jakt etc.?

Svar: Det är viktigt att polisen larmas snabbt så de har möjlighet att säkra bevis. Kontakta Underrättelseenheten hos NOA (Nationella operativa avdelningen inom polisen), 010 – 564 14 88 som är polisens specialister på artskyddbrott.