Idag 22 maj hittades en adult hane Amerikansk Kricka utanför Svänötornet i Kävsjön. Det var tredje fyndet för Kävsjön och fågelklubbens rapportområde. Det första gjordes 9-21 april 1980 och det andra dröjde till 7-22 april 1993.

Utöver dessa har arten observerats 6 gånger i Draven, alla fynd efter 2004.

Fyndet 1980 var endast det åttonde i Sverige men arten har ökat under senare årtionden och ses nu med något dussin individer varje år.