A-sida2022-04-28T20:31:44+02:00

Bredastenfynd

I slutet av mars blev Bredasten bra för rariteter! Svarthakad buskskvätta är en art som ökar och i Halland häckar den regelbundet sedan 2014. 26-28 mars sågs en hona på östra delen av Bredasten och [läs mer]

En dag på Store mosse

Alins kortfilm från örnutfodringen på Store mosse har valts ut för att visas på Sveriges Kortfilmfestival 2023. Två jurygrupper har sett ca 180 filmer och 60 har valts ut för visning. [läs mer]

Till toppen