Fågeldialogen den 10 april handlar om artskyddsförordningen. Daniel Bengtsson och Christer Johansson berättar under denna fågeldialog vad som händer och hur Birdlife Sverige  jobbar, följt av ett gemensamt samtal med alla som vill vara med och delge erfarenheter, åsikter eller ställa frågor. Länk till mötet finns på Fågeldialogens sida

Foto: Lars Petersson