A-sida2020-12-20T13:31:08+01:00

Videskogens holkar

I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Nötväckorna är sin vana trogen i holk nr 6. Ser du fåglar mata i en holk som saknas i listan så skicka ett sms till Christina [läs mer]

Nya fågelarter på rödlistan

På den nya rödlistan som Artdatabanken presenterade i april finns 28 nya fågelarter. Samtidigt har sex arter avförts från listan; sånglärka, ängspiplärka, gröngöling, skäggmes, kungsfågel och brandkronad kungsfågel. [läs mer]

Ringtrast

Inflödet av rastande ringtrastar fortsätter. I Artportalen finns 60 fynd av ringtrast 2009-2019 från Värnamo och Gnosjö kommuner. Tidigaste fyndet är 5 april, senaste 2 maj. Endast 17 fynd är rapporterade som honor eller honfärgade. [läs mer]

Till toppen