På lördagen den 28 oktober strax efter 11.00 upptäcktes en vattenpiplärka vid pumphuset, Osudden. Den hördes först trots att en bensinbil förde oväsen alldeles intill. Den ställde sig på en liten gräsvall 40 m norr om pumphuset och kunde ses fint i tub då bl a den bruna övergumpen kunde ses liksom den vita undersidan med distinkt streckning, vita vingband, ljusa ben och även den nästan ostreckade översidan. Allt detta skiljer den från liknande arter som skär- och ängspiplärka. En inspelning på fågeln finns här https://xeno-canto.org/838812 och bilder finns på artportalen. 

Detta är första fyndet för fågelklubbens verksamhetsområde och det sjätte för Jönköpings län. Flera fynd är gjorda just i månadsskiftet oktober-november.
Text & foto: Roger Ahlman