Restaureringen som påbörjades 2018 med inventeringar och rensning av Fläsebäcken är i slutskedet. Tidigare i år har videsnår och björk i kanten på Kävsjön ryckts upp och tryckts ner. Nu är arbetet med att bygga en fördämning i Fläsebäcken snart klar och det som återstår är att få vandringsvägen för fiskar förbi dämmet färdig. Sedan kan vattenståndet i sjön höjas under nästa år.