Här för vi in de arter som rapporteras under helgen.

ArterAntal arter 2023: 87Antal arter 2022: 94Antal arter 2021: 92Antal arter 2020: 93
Knölsvan111
Mindre sångsvan1
Sångsvan1111
Tajgasädgås1
Sädgås11
Spetsbergsgås
Bläsgås111
Grågås1111
Kanadagås111
Vitkindad gås11
Prutgås
Mandarinand
Skedand1
Bläsand1111
Snatterand1
Kricka1111
Gräsand1111
Stjärtand11
Brunand
Vigg1111
Bergand1
Sjöorre111
Svärta1
Knipa11
Salskrake
Småskrake11
Storskrake1111
Järpe1
Orre111
Tjäder111
Fasan1
Smålom
Storlom
Smådopping111
Svarthakedopping
Skäggdopping111
Gråhakedopping
Storskarv1111
Gråhäger1111
Ägretthäger111
Brun glada
Röd glada1111
Havsörn1111
Brun kärrhök
Blå kärrhök1111
Duvhök1111
Sparvhök1111
Ormvråk1111
Fjällvråk111
Kungsörn1
Tornfalk1
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall111
Rörhöna
Sothöna
Trana1
Ljungpipare11
Tofsvipa1111
Brushane
Dvärgbeckasin11
Enkelbeckasin1111
Morkulla1111
Dvärgmås
Skrattmås111
Fiskmås1111
Havstrut1
Gråtrut1111
Silltrut
Silvertärna
Tamduva1111
Skogsduva1
Ringduva1111
Turkduva111
Berguv
Kattuggla1111
Lappuggla
Hökuggla
Sparvuggla11
Pärluggla
Hornuggla1
Jorduggla
Kungsfiskare1111
Gröngöling1111
Spillkråka1111
Större hackspett1111
Mindre hackspett1111
Sånglärka1111
Trädlärka1
Berglärka
Ladusvala1
Ängspiplärka1111
Skärpiplärka
Forsärla111
Sädesärla
Sidensvans1111
Strömstare1111
Gärdsmyg1111
Järnsparv11
Rödhake1111
Svart rödstjärt1
Buskskvätta
Ringtrast
Koltrast1111
Björktrast1111
Taltrast111
Rödvingetrast1111
Dubbeltrast111
Svarthätta1
Gransångare1
Kungsfågel1111
Brandkronad kungsfågel
Skäggmes1
Entita1111
Talltita1111
Tofsmes1111
Stjärtmes1111
Svartmes1111
Blåmes1111
Talgoxe1111
Nötväcka1111
Trädkrypare1111
Varfågel111
Nötskrika1111
Nötkråka11
Skata1111
Kaja1111
Råka
Kråka1111
Korp1111
Stare1111
Gråsparv1111
Pilfink1111
Bofink1111
Bergfink1111
Grönfink1111
Steglits1111
Grönsiska1111
Hämpling11
Vinterhämpling1111
Gråsiska1111
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb111
Större korsnäbb111
Stenknäck1111
Tallbit1
Domherre1111
Gulsparv1111
Lappsparv1
Snösparv1
Sävsparv1111