Värnamo Fågelklubb utfodrar för tredje vintern i rad småfåglar vid pumphuset. Vi har även hängt ett rör med frön vid holk nr 8 i Videskogen. Det hänger nära spången för att ge barn möjlighet att se mesar m.fl. födosöka.