Högtryck från sydost finns i prognosen för nästa vecka. Det bör ge bra förutsättningar för lyssna efter nattsångare! Fram till 10 juni har det hörts vaktel, näktergal, trastsångare och kärrsångare. Fler finns förmodligen att upptäcka trots att varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör nattsångarnas favoritområden, med undantag för nattskärra som är vanlig i båda kommunerna.

Här ett en karta -> där samtliga ovanligare nattsångare hörts sedan 2012 och ger tips om vilka områden som är intressanta. Klicka på kartans markörer för att se vilka arter som setts på platsen.

Den här länken ger sökresultat efter nattsångare 2024 i Värnamo och Gnosjö.