Pelle - söndag, 10 mars 2013 12:01

OSUDDEN med Mats 10.30-11.30: Havsörn 2 ex.

Per Kjellin - lördag, 09 mars 2013 17:09

OSUDDEN 14.00: Sånglärka 18 ex, stare 10 ex, grå- och kanadagäss.

Lars och Anita - lördag, 23 februari 2013 15:15

ED-ANNEBERG 13: En av de två hökugglorna synlig ca 400 meter norr Anneberg. Även en varfågel lite längre norrut.