Pelle Petersson - lördag, 07 december 2013 21:24

Bor: Två havsörnar sågs på sön em på Högatåget, söder Bor. 

Pelle - lördag, 07 december 2013 16:48

UTFODRINGEN 11.30-12.45: Kungsörn 1 ad (Fox), havsörn 1 ad och 1 3K.

KÄVSJÖN 13.30-15.00: Obest. gäss 55+35+80 str S (sädgäss?), sångsvan 7+5+5+2 str S.

Även idag visade sig den obest. örnen. Denna gång sågs den från Stora tornet flygande från Kyrkemossen över skogen mot NO. Kanske den har spanat in maten?

Pelle - lördag, 07 december 2013 10:03

APLADALSGATAN 09.40: Vitkindad gås 34 ex str S.

Henrik Grahn - onsdag, 04 december 2013 18:31

Norrhyltan, Herrestad. 

Blå kärrhök 1 ex, gammal hanne snygg som få! Tid 11-12.

Födosökte över ängarna som närmast 20meter från tomten, helt paff och mållös så lät fotoläget försvinna då jag greps helt av dess skönhet. Den drog efter en 10 min bort mot vägen upp mot lövö. För att sedan ses till och från under en timme men på längre håll.

Hade även en fin flock med större korsnäbbar förbiflygande. 20 ex.

Min matning fortsätter också att leverera och idag hade jag en talltita som tagit sig ut från storskogen. Höll sig tillsammas med de 10 entitorna som dagligen är på plats.

Också roligt att 5 ex gulsparv har hittat matningen en av de bästa fördelarna med att få bo på landet! 

 

Pelle - onsdag, 04 december 2013 17:12

KÄVSJÖN 12.30-14.30: Havsörn 1 3K, gråtrut 1 ex, fiskmås 1 ex, sångsvan 2 ex.

UTFODRINGEN 15.15-15.30: Kungsörn 1 3K, duvhök 1 ex.

lars-göran magnusson - tisdag, 03 december 2013 18:10

Lars-Göran Magnusson tisdag 3 december

Gnosjö samhälle. Fortfarande mycket Sidenssvans, ca 150 st åt av de sista rönnbären.

Urban M - måndag, 02 december 2013 21:40

HÖRLE AUTOMATIC idag kl 11: Ensam Större korsnäbb i tallkrona.

Pelle - måndag, 02 december 2013 18:27

KÄVSJÖN 11-14: Knölsvan 9+2+9 ex str SV, sångsvan 2 ex str SV, sångsvan 10 ex (2 ad och 8 juv) instr, storskarv 11 ex str SV, grågås 1 ex instr. I två flockar blandades knöl- och sångsvanar.

UTFODRINGEN 14.30-14.45: Kungsörn 1 ex 3 dr, havsörn 1 ex 3 dr.

Pelle - torsdag, 28 november 2013 16:52

KÄVSJÖN 11-15: Kungsörn 2 ex, havsörn 1 ad, duvhök 2 ad, sångsvan 2 rast + 7 str.

UTFODRINGEN 15.30-16.00: Kungsörn 3 ex, havsörn 1 1K+.

Kent - torsdag, 28 november 2013 18:42

Fyra örnar på utfodringen redan! Spännande fortsättning.

Stefan Andersson - tisdag, 26 november 2013 09:39

VÄRNAMO: Sidensvans ca 100 ex i Norregårdsområdet på morgonen.

Pelle - måndag, 25 november 2013 16:22

KÄVSJÖN 11.30-14.30: Kungsörn 2 ex, sångsvan 18 ex på isen, mindre hackspett 1 ex.

Den lilla, mörka örnen som sågs den 14 nov. sågs även idag från Gungflyet under ca en halvtimme. Fågeln kom söderifrån, passerade bakom Stora och Lilla tornet och flög lågt mot Stråkeveds kulle, där den försvann bakom en stund. Därefter dök den återigen upp på kullens vänstra sida och fortsatte lågt mot nordväst, i svag motvind. Inga nya kännetecken i dräkten kunde noteras på detta avstånd. Flykten var målmedveten (som en korp) och fågeln glidflög endast korta sträckor och kretsade aldrig. Den jobbade i stället hårt med vingarna i ett tempo mitt emellan kungsörn och ormvråk, som en fjällvråk ungefär. Jag hoppas någon annan får se den här konstiga fågeln. 

Kent Öhrn - söndag, 24 november 2013 18:43

HÖRLE DAMM: Vigg 13 ex, Storskrake 11 ex, Sångsvan 1 ex.

Pelle - onsdag, 20 november 2013 21:42

KARLSFORS 14.00: Sångsvan 2 ex längst bort i dammen.

HOVS DAMM 15.00: Sångsvan 3 ex.

Mattias Johansson - tisdag, 19 november 2013 22:29

FORSHEDA: Sångsvan 2 ex sträck SV

Lasse Davidsson - måndag, 18 november 2013 16:42

Från Gallnås: Strax so om byn två järpar, förmodligen ett par, samt en ropande mindre hackspett.

Kent Öhrn - måndag, 18 november 2013 07:11

UTFODRINGEN 17/11 kl 10:30: Havsörn 1 ex satt i motljuset ute på mossen.

Pelle, Lasse O och Mats - söndag, 17 november 2013 20:33

KÄVSJÖN 11-15: Kungsörn 1 ungfågel.

Mattias Johansson - söndag, 17 november 2013 15:49

KÄRDA: Vallerstadsvägen, Svarthätta 1 ex.

Lars Norgren - lördag, 16 november 2013 14:29

DRABANTERÖRGATAN 27: Bändelkorsnäbb 4-5 ex nytt tomtkryss. Var nog några st  till då jag hörde trumpetläte från annat håll samtidigt.

Pelle - torsdag, 14 november 2013 13:28

KÄVSJÖN 13 NOV. 11.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 ad, kungsörn 1 yngre subad och 1 äldre subad, havsörn 1 ad, fjällvråk 4 ex, blåhök 1 hane, ormvråk 3 ex, sparvhök 2 ex, varfågel 1 ex, orre 2+2 ex.

Dessutom sågs en obest. Aquila-örn över Svänömaden, gick ner i riktning Stråkeveds kulle. Litet huvud, längre stjärt. Helt mörkbruna vingar både över och under. Stjärtens ovansida dock ljusare brunbeige. Kändes mindre och med snabbare vingslag än kungsörn, lätt hängande vingar i glidflykt. Möjligen en skrikörn?

Beklagar mina felaktiga korsnäbbar tidigare (SMS), och tallbiten var tydligen en bändel. Inte något blev rätt den här dagen!

Lars och Anita - torsdag, 07 november 2013 17:11

GJUTERIGATAN 15.00: 7-8 mindre korsnäbbar i bärträden (är det oxel?)

Kent, Alf och Urban - onsdag, 06 november 2013 16:50

GJUTERIG kl 15: Vi fick ihop Mindre korsnäbb 11 ex och Bändelkorsnäbb 1 juv (bilden). Korsnäbbarna var ovanligt oskygga! Kan dom vara från ryska taigan månne?

Tommy Thorén - onsdag, 06 november 2013 13:13

GJUTERIGATAN kl 13: Tallbit 1 hanne + 3 honor

Stefan Andersson - onsdag, 06 november 2013 10:47

FORSHEDA AB kl 07:15: Grågås ca 70 ex str SV, dessutom innehöll flocken en Vitkindad gås.

Lars - söndag, 03 november 2013 22:44

ARTRALLYT: Två sent inkomna rapporter igår (kungsörn och mindre korsnäbb) samt dagens 4 nya (ljungpipare, storlom, ringduva och rörhöna) gör att vi landar på 82 arter. Alltså i par med förra årets resultat.