Kent Öhrn - tisdag, 27 augusti 2013 16:45

OSUDDEN 7-8.30: Lärkfalk 1 ad, Gluttsnäppa 1 1K på stranden, Enkelbeckasin 1 ex, Gulärla 5 ex, VAKTEL 1 ex spelade två slag 7.50! Inget sträck förutom enstaka trädpiplärkor.

Pelle - tisdag, 27 augusti 2013 09:26

SVÄNÖ 26/8 18-20: Havsörn 1 ad, brunhök 2 1K, lärkfalk 1 ex, tornfalk 2 ex, fiskgjuse 2 ex, större strandpipare 33 ex, kärrsnäppa 22 ex, mosnäppa 4 ex, svartsnäppa 2 ex, gluttsnäppa 1 ex, brushane 12 ex. Fortsatt fina stränder men även långa avstånd. De flesta vadarna gick till vänster om tornet.

Stefan Andersson - söndag, 25 augusti 2013 22:08

SLÄTTÖ SAND: Glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Större korsnäbb 1 hane (SA,Evamaria Ferm)

Lars och Anita - söndag, 25 augusti 2013 20:57

Mandarinanden har varit superstationär nedanför Lillstugan senaste tiden. Den är nu i full eklips, men kommer kanske snart att börja färga ut igen?

Stefan Andersson - lördag, 24 augusti 2013 23:18

ANNEBERGSSJÖN BREDARYD: Storlom 2 ad (SA,Evamaria Ferm)

Kent, Lars och Anita - lördag, 24 augusti 2013 13:48

SVÄNÖTORNET 7-11: Stjärtand 16 ex rastade, Fiskgjuse 4 ex, Havsörn 1 2K (verkade omärkt), Brun kärrhök 1 hona, Lärkfalk 2 ex, Sparvhök 1 1K hona, Större strandpipare 28 ex, Kärrsnäppa 16 ex, Småsnäppa 2 ex, Brushane 6 ex, Trädpiplärka 8 ex str.
Antalet rastande krickor och gräsänder har ökat rejält jämfört med förra helgen. Tre rävar passerade framför tornet.

Kjell Rydh - fredag, 23 augusti 2013 11:41

SVÄNÖTORNET 8-10: Fiskgjuse 4, tornfalk 2, större strandpipare 15, kärrsnäppa några, trolig sandlöpare, tofsvipa 20-tal, häger 8, sångsvan 10, mycket småfågel i skogen, "meståg".

Kjell Rydh - torsdag, 22 augusti 2013 16:15

OSUDDEN 19 aug kl 08 ca: Bivråk vid pumphuset. Smålom flög mot norr.

Pelle - onsdag, 21 augusti 2013 22:29

KÄVSJÖN LILLA T med Lasse O 17.00-18.30: Havsörn 3K eller 4K, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, brunhök 1 ex, fiskgjuse 3 ex, kustpipare 1 ex, kärrsnäppa 5 ex, kustsnäppa 1 ex, större strandpipare 10 ex, tofsvipa 30 ex, bläsand 1 ex.

Lasse Davidsson - onsdag, 21 augusti 2013 08:29

Från igår: I Gallnås en glada.

Kent Öhrn - söndag, 18 augusti 2013 18:09

OSUDDEN: Tofsvipa 101 ex, Ljungpipare 1 ex, Vattenrall 1 ex, Mindre strandpipare 1 1K.
KÅCKABO 14-17: Kustpipare 1 ex, Myrspov 5 ex, Storlom 7 ad.

Kent Öhrn - lördag, 17 augusti 2013 17:18

SVÄNÖTORNET 13:30-15:30: Fiskgjuse 3 ex, Brun kärrhök 3 ex, Duvhök 2 ex, Tornfalk 1 ex, Strandskata 1 ex, Kustpipare 5 ex, Större strandpipare 45 ex, Kustsnäppa 4 ex, Kärrsnäppa 13 ex, Spovsnäppa 1 ex, Mosnäppa 2 ex.
Fyra av kustpiparna sträckte mot SV 14:42. Japan Airlines Tokyo-Parisflight sträckte mot SV 14:05.

LG Hellman - lördag, 17 augusti 2013 14:04

Svänötornet  08-10: Brushane 1 ex, Kustpipare 1 ex, Kustsnäppa 2 ex, Fiskgjuse 2 ex, Brun kärrhök 1 ex, Större strandpipare 10 ex, Kärrsnäppa 6 ex Gluttsnäppa 1 ex. Fortfarande bra revlar som säkert står sig några dagar till.

Lasse Davidsson - fredag, 16 augusti 2013 17:33

I Gallnås gjorde den dagliga nötkråkan sig gällande nere vid slåtterängen.

Kent Öhrn - torsdag, 15 augusti 2013 20:44

SVÄNÖTORNET 17-19: Fiskgjuse 4 ex, Brun kärrhök 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Tornfalk 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Större strandpipare 46 ex, Kustsnäppa 2 ex, Kärrsnäppa 19 ex, Spovsnäppa 1 ex, Mosnäppa 3 ex, Gluttsnäppa 3 ex. Lite förändringar jmf med morgonen. Inget sträck förutom Turkish Airlines Chicagoflight som drog mot VNV 18.47 på 10973 m höjd.

Pelle - torsdag, 15 augusti 2013 13:00

SVÄNÖ 06.15-10.35: Fiskgjuse 7 ex, lärkfalk 2 ex, tornfalk 2 ex, sparvhök 2 ex, duvhök 1 ex, brunhök 1 hane, bivråk 1 ex, kustsnäppa 2 ex, kustpipare 1 ex, kärrsnäppa 12 ex, sandlöpare 1 ex, mosnäppa 3 ex, svartsnäppa 2 ex, brushane 5 ex, större strandpipare 30 ex, storspov 3 ex, häger 11 ex. Fina revlar som säkert tål några regnväder, så passa på!

Pelle - onsdag, 14 augusti 2013 20:44

KÄVSJÖN LILLA T 17.00-19.30 med Lasse O: Fiskgjuse 7 ex, tornfalk 1 ex, brunhök 2 ex, lärkfalk 1 ex, större strandpipare 40 ex, kärrsnäppa 1 ex, kustsnäppa 5 ex, kustpipare 1 ex, storspov 7 ex, brushane 1 ex, gluttsnäppa 6 ex, svartsnäppa 1 ex, sandlöpare? 1 ex.

Lasse Davidsson - tisdag, 13 augusti 2013 19:03

från Gallnås: I morse en nötkråka.

Kent Öhrn - måndag, 12 augusti 2013 21:01

SVÄNÖTORNET 18-19.30: Strandskata 40 ex, Större strandpipare 36 ex, Kustsnäppa 3 ex, SANDLÖPARE 1 ex, Kärrsnäppa 14 ex, Spovsnäppa 1 ex, Brushane 1 ex, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 2 ex, Lärkfalk 1 ad, Fiskgjuse 3 ex.
De flesta vadarna höll till utanför tornet och i södra delen. Strandskatorna stod på Svänöreveln. Fina vadarstränder nu!

Pelle - lördag, 10 augusti 2013 15:14

OSUDDEN 13-14: Brunhök 1 hane, bivråk 1 ex str S, mindre strandpipare 1 ex.

Stefan Andersson - onsdag, 07 augusti 2013 18:54

DAMMEN OSUDDEN: Rörhöna 4 juv, Gulärla 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 06 augusti 2013 15:07

KÄVSJÖN, SVÄNÖTORNET 6-8: Större strandpipare 17 ex, Grönbena 3 ex, Rödbena 3 ex, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 8 ex. Pilgrimsfalk 1 3K+, Lärkfalk 1 ex, Gök 1 ex. En tidig(!) höstpille som satte fart på både vadare,änder och gäss.

Lasse Davidsson - måndag, 05 augusti 2013 10:23

Från Gallnås: I morse höstens första nötkråka.

Kent Öhrn - söndag, 04 augusti 2013 15:17

KÄVSJÖN, STORA TORNET 10-11: Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 2 1K, Bivråk 2 ex, Ormvråk 4 ex. Breda stränder med et 20-tal vadare men för långt avstånd förstås.

Stefan Andersson - lördag, 03 augusti 2013 21:00

L.GAVLÖ: Bivråk 1 juv tiggande, Törnskata 1 par + 3 juv.