Kjell Rydh - tisdag, 23 april 2013 16:07

TOFTAHOLM den 21.4: Sjungande trädpiplärka. Vårlök, svalört, vitsippor, samt gröngöling. Två bläsgäss kvar.

Pelle - tisdag, 23 april 2013 10:10

KOMMUNFÖRRÅDET 10.00: Svart rödstjärt 1 par bygger bo under ett lastbilssläp märkt Schenker där bak. Hur ska det gå?

Lars - måndag, 22 april 2013 19:01

JÖNKÖPINGSVÄGEN 14: Svart rödstjärt sjunger bakom DS Smith.

Sven - måndag, 22 april 2013 18:13

HÅNGER: Järnsparv 1ex, vid min fågelmatning.

Pelle - måndag, 22 april 2013 17:33

ÖSTRA ROCKNE - SVÄNÖ 11.30-15.30: Havsörn 1 ex, fiskgjuse 3-4 ex, börringevråk 1 ex, grönbena 2 sp, rödbena 2 sp, gluttsnäppa 2 sp, bläsand 6 ex, storskarv 3 ex, fisktärna 1 ex. Reveln knappt synlig.

Lars och Anita - måndag, 22 april 2013 13:25

GALLNÅS 11: Vi såg Lasses 5 ringtrastar på gärderna kring hans hus. Minst 3 var väl hannar!

Urban M - söndag, 21 april 2013 19:59

VÄRMESHULT IDAG: Mindre hackspett 1; Storlom 1; Fiskgjuse 1, Ormvråk 3.

Pelle - söndag, 21 april 2013 16:49

KOMMUNFÖRRÅDET 07.00: Mindre hackspett 1 hörd. Osäker svart rödstjärt.
APLADALSGATAN 13.00: Stenknäck 1 ex.
S-VIKEN 14.00: Fiskgjuse 1 ex, i övrigt rätt dött.
DRÖMMINGE 14.30: Glada 1 ex.

Kent Öhrn - söndag, 21 april 2013 16:25

TÅNNÖ MOTELL: Rördrom 1 ex hördes från Östra Hult.
BRÄNDA FÄLTET kl 7: Mindre hackspett 1 ex, Gransångare 1 sj.
KÄVSJÖN kl 13: Havsörn 1 äldre, Vigg 8 ex.

VÄLLERSTEN kl 14: Ringtrast 1 hanne. 

Nogge - söndag, 21 april 2013 11:06

BÄCASKOGSRUNDAN: I går Gransångare 1 ex

Drabanterörgatan: Svartvitaflugen har anlänt och inspekterar holken i trädgården.

LG Hellman - lördag, 20 april 2013 19:29

Nissafors Hagelstorp: Ringtrast 2 st hanar, höll till på åkern utanför min bostad, sågs mellan 08:30 - 11:45

Gransångare 1 sj under förmiddagen.

Pelle - lördag, 20 april 2013 17:30

HOVDAMMEN 14.45: Gluttsnäppa 2 ex, kricka 40 ex.
KARLSFORS 15.00: Sädesärla 1 par men ingen forsärla.

Leif E - lördag, 20 april 2013 16:56

HAGAGATAN 10-11: Ca 10 grönsiskor, 1 brunsiska, bo-bergfink, gulsparv o 2 rödhakar dröjer ännu vid matningen.

OSUDDEN med Lasse O kl 14-16: Flock med 24 storspovar cirkulerade under rop och landade 200 m NV om pumphuset. I ö 2 smålom, 3 storskarvar, fiskgjuse, skäggdopping, storskrak, fisktärna ( i morse, Lasse O).

Alf /Berit - lördag, 20 april 2013 16:39

FLATEN 11:30 Storlom 1 ex skäggdopping 1 ex sävsparv 1 ex.

HÖRLE DAMM 13:45 Brunand 1 hane.

Kent Öhrn - lördag, 20 april 2013 15:41

HOVS GÅRD: Stenskvätta 3 ex, Brun kärrhök 1 hanne. I dämmet: Kricka 20 ex, Bläsand 1 par, Skogssnäppa 4 ex, Grönbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex.

Urban M - lördag, 20 april 2013 15:07
THURE SÄLLBERGSGATAN: Rödstjärten har kommit till sitt gamla revir här.
Mattias - lördag, 20 april 2013 00:15

VALLERSTADSGÅRD: Ringtrast 1 ex hane, Ormvråk 1 ex, med bomaterial i klorna.

Pelle - fredag, 19 april 2013 18:11

OSUDDEN med Kent och Lasse O 17-18: Snatterand 1 ex N pumphuset, dvärgbeckasin 1 ex på strandängen, brunhök 1 hane.

Alf - fredag, 19 april 2013 17:19

VALLERSTAD: 11:40 Jag åkte på Mattias larm. Ringtrast 1 hane mittför infarten till Kårabo. En bit in på vägen ytterligare 3 ex. De var "honfärgade". Rödvingetrast 2 ex samt alla andra trastar.

STOMSJÖDAMMEN: 12:30 Lövsångare 5 ex kricka 12 ex skogssnäppa 1 ex.

Lasse Davidsson - fredag, 19 april 2013 15:18

I Råhult en ringtrasthane vid lunchtid.

Pelle - fredag, 19 april 2013 13:33

KOMMUNFÖRRÅDET 12.30: Svartvit flugsnappare 1 ex i diket mot stora vägen. Men ingen SR.

Anita - fredag, 19 april 2013 13:29

S-VIKEN onsdag 17/4: En backsvala

S-VIKEN idag: Lövsångare 2 ex

Lars - fredag, 19 april 2013 13:05

S-VIKEN igår: Havsörn 1 ad och några hussvalor bland ladusvalorna.

I morse som det står i marginalen: En trolig vit stork flygande söderut över Värnamo. Obsavståndet var dock bara liiite för långt.

Kjell - fredag, 19 april 2013 09:04

OSUDDEN 7.15: Brun kärrhök, hona + hane. Vidöstern öppen.

L-E i Bor - fredag, 19 april 2013 08:59

Flåren har gick upp i den friska blåsten igår. När vi stod och såg issörjan på kvällen kom en havsörn i blåsten nästan rakt över oss. Vänster vinge saknade en vingpenna mitt på.