Stefan Andersson - måndag, 20 maj 2013 20:25

KÄLLUNDASJÖN: Storlom 1 ex, Fisktärna 1 ex.

Stefan Andersson - måndag, 20 maj 2013 20:21

KÄLLUNDA BOKSKOG 16:30-17:30: Mindre flugsnappare 1 ad hane, ingen sång hördes men den sågs fint vid gläntan ca 300m in på traktorvägen, den höll till runt en hög med gamla stockar, där även en sjungande Gransångare, samt hördes avlägset Orrspel!

Pelle - måndag, 20 maj 2013 14:14

KÄVSJÖN 10.20-13.20: Havsörn 1 2K+, fiskgjuse 1 ex, brunhök 2 honor, lärkfalk 2 ex. Revlarna ser bra ut på andra sidan.

Kent och Nogge - söndag, 19 maj 2013 17:36

NEDERLED: Spansk sparv, 1 ex som var betydligt skyggare jämfört med de bulgariska!

PINNAREKULLA: Större strandpipare 11 ex, Mindre strandpipare 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex.

Kent Öhrn - lördag, 18 maj 2013 17:17

KÄLLUNDA BOKSKOG: Mindre flugsnappare, 1 ad hanne sjöng på fm i den södra delen av boket, 3-400 m in på traktorvägen från Källunda gård. Även Stenknäck i det här området.

HOVS GÅRD: Göktyta, 2 ex öster resp. väster om gården. Tornfalkarna är i holken.

BREDASTEN: Mindre strandpipare 4 revir, Stenskvätta 1 par.
ULÅS: Smådopping 1 ex.

LG Hellman - lördag, 18 maj 2013 15:17

Kävsjön Svänötornet 05:30-08:00  En vacker morgon som gav bla Grönbena 1 ex. Storspov 1 ex. Rödbena 2 ex som parade sig. Gulärla 5 ex. Kärrsnäppa 1 ex. Större Strandpipare 1 ex. Fiskärna 2 ex. Skedand 1 ex hane. Skrattmås 10 ex. Gråtrut 2 ex. Fiskmås 1 ex. Vigg 3 ex. Knipa 2 ex. Sävsparv 1 ex hane. Sångsvan 3 ex. Flera Orrspel hördes från mossen öster om tornet. 1 Älgko betade på andra sidan sjön. Grön och Lövsångare hördes på flera ställen på vägen till tornet.

Kent Öhrn - fredag, 17 maj 2013 17:31

OSUDDEN: Trädgårdssångare flera ex, Grönsångare 1 ex, Mindre strandpipare. Härmsångare vid Tinas Ö. På morgonen sjöng en Sävsångare från en villahäck vid Kvantumrondellen!

Lars och Anita - torsdag, 16 maj 2013 20:44

S-VIKEN 19.30: 13 svarttärnor jagar omkring i södra delen! Nytt rekord för lokalen?

PINNAREKULLA 20: Mandarinanden är kvar samt 1 vitkindad gås.

Kent Öhrn - torsdag, 16 maj 2013 11:05

KYRKOGÅRDEN kl 7.30: Grå flugsnappare 1 sj. Även svarthätta och ärtsångare
KÄVSJÖN igår em: Blåsigt så det blev ett kort besök! En skedandshanne vid Svänömaden.

KARLSFORS: Forsärla 1 hona

Lars - torsdag, 16 maj 2013 07:23

PINNAREKULLA 06.30: Mandarinanden var på besök, 2 grågåskullar, minst 4 ruvande tofsvipor och 2 mindre strandpipare i revirstrid/uppvaktning..

S-VIKEN 07: En trädgårdssångare sjunger vid infarten till byn, 100 m in från 27:an.

Sven Johansson - tisdag, 14 maj 2013 23:54

TOFTNÄS: Gransångare en sjungande och mindre hackspett en ropande. 

LG Hellman - tisdag, 14 maj 2013 22:33

Nissafors Hagelstorp: Äntligen, en Pärluggla ropar just nu!

Lars - tisdag, 14 maj 2013 20:48

TÅNNÖ MOTELL 06.30: Knappt 100 vitkindade gäss str. mot NNO.

S-VIKEN em: Brunhök 1 hanne, småspov 2 ex mot S, fisktärna 16 ex.

Pelle - tisdag, 14 maj 2013 16:29

MOSSLEDAMMEN 14.00: Rörhöna 2 ex.
OSUDDEN 14-15: Tornfalk 1 ex, mindre hackspett 1 hane, rörsångare 1 sj, gulärla 1 ex, hämpling 2 ex.

Lars - söndag, 12 maj 2013 21:08

S-VIKEN: För åttonde året har vi besök av mandarinandshannen. I eftermiddags stod den nedanför västra tornet.

Pelle - söndag, 12 maj 2013 10:52

MOSSLEDAMMEN 09.30: Rörhöna 1 ex.
OSUDDEN 09.30-10.30: Strandskata 2 ex, härmsångare 1 sj.

Lars - lördag, 11 maj 2013 20:06

S-VIKEN igår kväll: En lärkfalk jagar lågt i skymningen (efter fladdermöss?)

S-VIKEN idag 18.30: En tornseglare över viken.

MIO 19.30 (med Anita): Två strandskator på taket!

Lars, Anita och Pelle - lördag, 11 maj 2013 11:33

FÄRJANSÖ 06.30-10.30: Klubbexkursion i behagligt väder och sprickande bokar: Bivråk 1 ex, ormvråk 4-5 ex, glada 1-2 ex, brun kärrhök 1 par, fiskgjuse 1-2 ex, lärkfalk 2 ex, törnskata 1 hanne, grönsånagre flera ex sj, gransångare 1 ex sj. På södra delen sjöng en trädgårdssångare tillfälligt. Inga sträckrörelser...

TÅNNÖ KYRKA 05.45: Strandskata 1 ex.

Pelle - fredag, 10 maj 2013 18:58

OSUDDEN 18.00: Bivråk 2 ex drog norrut.

Lars och Anita - fredag, 10 maj 2013 17:04

TOFTANÄS 16.30: Ljungpipare 5 ex och råka 2 ex 2K.

I Össlöv söder om Lagan rastar sedan igår 6 fjällpipare, upptäckta av Jonas Starck. De var kvar även nu på eftermiddan...

LG Hellman - torsdag, 09 maj 2013 21:16

Nissafors Hagelstorp: Göktyta 1 rop. Grå Flugsnappare 2 ex.

Kjell Rydh - torsdag, 09 maj 2013 21:14

FÄRJANSÖ på morgonen: En lärkfalk och några miljoner vitsippor. Totalt 40 fågelarter.

GUSTAVSGATAN 21.00: 77 vitkindade gäss mot öster i fin plog.

Lars och Anita - torsdag, 09 maj 2013 18:36

S-VIKEN nu: Några fisktärnor har sträckt vidare, men en silvertärna har anslutit med kvarvarande, inkl. svarttärnan.

Lars och Anita - torsdag, 09 maj 2013 16:45

S-VIKEN: En svarttärna och ett 10-tal fisktärnor har kommit in under eftermiddan.

Alf och Berit - torsdag, 09 maj 2013 13:03

ÅDALEN: 11:55 Göken gol i väster.