Pelle - onsdag, 17 april 2013 16:53

M-SKOGEN 07.30-11.00: Inte en hackspett, och knappt något annat heller!
KÄVSJÖN med Kjell 11.15-14.15: Havsörn 2 ex, glada 2 ex, fiskgjuse 2 ex, brunhök 1 ex, tornfalk 1 ex, fjällvråk 1 ex, ejder 1 hane, skedand 1 par, stjärtand 2 par.

Lars - onsdag, 17 april 2013 13:13

BREDASTEN 11: Mindre strandpipare 3 ex bl.a. spelande.

PINNAREKULLA: Årta 1Mars symbol.svg, skedand 1 par, kricka ett 100-tal och skogssnäppa 3 ex.

ANNEBERG: Orre 2 hönor längs vägen och tornfalk 1 ex på norra hökugglehygget.

Pelle - tisdag, 16 april 2013 21:09

KÄVSJÖN 13-17: Glada 1 ex, kungsörn 3 ex, havsörn 3 ex, fiskgjuse 4 ex, blåhök 2 ex, brunhök 2 ex, fjällvråk 1 ex, duvhök 1 ex, salskrake 1 hane, bläsand 25 ex. Sjön är nu isfri.

Pelle - tisdag, 16 april 2013 21:04

OSUDDEN enligt JTT: Drillsnäppa 1 ex, skedand 1 par.

Alf o Berit - tisdag, 16 april 2013 20:50

HOVS GÅRD: 11:40 Råka 1 ex, mindre hackspett 1 ex kricka 18 ex bläsand 1 par.

KARLSFORS: 12:20 strömstare 1 ex forsärla 2 ex.

Mattias - tisdag, 16 april 2013 17:31

DANNÄS Dragaryd: Glada 1 ex, Tornfalk 1 ex. STOREKULL: Råka 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 16 april 2013 11:57

KOMMUNFÖRRÅDET kl 8: Svart rödstjärt 1sj. Nylund: Stenknäck 2 ex.

Kjell och Margit - tisdag, 16 april 2013 08:31

GUSTAVSGATAN 2: Steglits, bofink (mängder) bergfink (enstaka). Eftermiddagen 15.4 30+3 tranor, 5+3 ormvråk, 2 sparvhök. 

Pelle - måndag, 15 april 2013 22:03

APLADALEN 18.00: Gransångare 1 sj. Tommy T rapporterade dock gransångare redan igår vid Stomsjö trädgårdstipp.

Kent LO PK ALF SH - måndag, 15 april 2013 21:18

OSUDDEN 16-17.45: Storskarv 4 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Ljungpipare ca 30 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Ladusvala 1 ex
Sträckande mot N: Ormvråk 33 ex, Sparvhök 5 ex, Blå kärrhök 2 honor, Trana 133 ex

Mattias - måndag, 15 april 2013 20:55

HÅNGER Kylahov: Stenskvätta 1 ex

Pelle - måndag, 15 april 2013 12:33

OSUDDEN UTLOPPET med JTT 11.45: Stjärtand 7 ex, bläsand 6 ex.
OSUDDEN PUMP med Lasse D 12.15: Ladusvala 1 ex, fiskgjuse 3 ex, stenknäck 1 ex. Vid bäckmynningen fanns många krickor på isen och bland dessa en ljus Calidris-vadare, kanske en kärrsnäppa. Kan ses bra med tub från strandtallen.

Mattias Johansson - söndag, 14 april 2013 20:38

KÄRDA: Skogsduva 1 ex, Sädesärla 1 ex.

Mats Johansson - söndag, 14 april 2013 19:12

KARLSFORS Forsärla 1ex HÖRLEDAMM Sångsvan 44ex Kricka 24ex Knipa 36ex Vigg 3ex Skogssnäppa 8ex sträckande Tranor 40ex+10ex

Pelle - söndag, 14 april 2013 18:50

OSUDDEN 17.10-18.10: Glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, sparvhök 2 ex, snösparv 12 ex, ljungpipare 14 ex, strandskata 1 ex, bläsand 1 par, vigg 1 par.

Alf o Berit - söndag, 14 april 2013 15:25

OSUDDEN: 10:45 vid oset Rödbena 1 ex. Storspov 2ex vid pumphuset.

Kjell - söndag, 14 april 2013 13:47

OSUDDEN samt LAGANMYNNINGEN/VAKEN 7-9.15: Förutom stenskvättan: Skogssnäppa, strandskata, gråsiskor, bläsand 8, salskrake 2, rödvingetrast, stenknäck, tranor mot norr 16+7, sångsvanar på sträck totalt 46, enkelbeckasiner vid pumphuset 9, ljungpipare 3 samt hämpling.

Kent - söndag, 14 april 2013 12:39

S-VIKEN: Brunand 1 par, Vigg 1 hanne, Skrattmås 220 ex, Storskarv 8 ex mot N.

FUREN: Storlom 5 ex, Salskrake 2 hannar + 1 hona.

OSUDDEN kl 7: Stenskvätta 1 hanne

Jan Wahlström - söndag, 14 april 2013 11:55

MEXARP (RYDAHOLMSOMRÅDET): 3 Mindre sångsvan, Bläsgås, Röd glada, 10 Krickor, 70 Sångsvan, 14 Tranor, 17 Storskarv, 4 Skogssnäppor, Sävsparv, Sädesärla, 2 Dubbeltrastar, Brun kärrhök m.m.

Nogge - söndag, 14 april 2013 11:50

FRYELE: Under morgonen en Blåkärrhöks hanne.

Berit o Alf - lördag, 13 april 2013 17:27

S-GÅRDSVIKEN : 11:oo-12:00 Skäggdopping 2 ex ,Kricka 12 ex, gråhäger 1 ex,skrattmås 12 ex Salskrake 2 ex storskarv 3 ex storskrake 15 knipa 14 ormvråk 1 ex. Knölsvan 1 ex trana 2 ex.

ULÅS: På gärdena starar,tofsvipor,björktrastar och en dubbeltrast.

Pelle - torsdag, 11 april 2013 17:07

KÄVSJÖN 14.00-15.30: Fiskgjuse 1 ex, fjällvråk 1 ex, duvhök 1 ad, kricka 25 ex, storskrake 6 ex, ängspiplärka 3 ex, trana 20 ex rastande.

Kjell - torsdag, 11 april 2013 14:25

TOFTAHOLM 8-10:Salskrake 4 hanar 2 honor, storlom 2, storskarv 2, havstrut 2, skäggdopping 8, bläsgås 13, sångsvan ca 10, knölsvan 2, m m. TÅNNÖ: Storspov 2.  

S-VIKEN 10.30-ca 11: Dubbeltrast 2, fiskgjuse, skäggdopping, storlom, sångsvan ca 15, häger 2, några skrattmåsar, trana 2. Kråka med plundrat ägg (svan- eller gåsägg?). BREDASTEN: Sädesärla.

Kent och Mats - onsdag, 10 april 2013 21:23

OSUDDEN 18-19.20: Sångsvan 84 ex mot NO, Röd glada 1 ex, Brunhök 1 hanne, Sparvhök 1 ex, Strandskata 1 ex, Ljungpipare 5 ex, Havstrut 2 ad, 

Kent - tisdag, 09 april 2013 19:15

UTLOPPET kl 17.30: Vigg 1 hanne, Kricka 4 ex, Skrattmås ca 250 ex, Fiskmås 13 ex, Strandskata 1 ex, Brunhök 1 hanne.