På Valborgsmässoafton smällde det under eftermiddagen på Rusareboäng, där en rekordtidig mindre flugsnappare hittades under eftermiddagen.
Den satt och  sjöng när jag upptäckte den men var sedan tyst hela tiden. Efter en timmes försök lyckades jag till slut få bilder med mobilen genom handkikaren.
Rusareboäng är en av de bästa lokalerna för arten i Värnamo, men normalt kommer de inte förrän i mitten på maj. Tidigaste fyndet i Värnamo kommun är 9 maj 2017 och i Småland finns endast ett tidigare aprilfynd. Högtrycket från öster har nog gjort resan enklare i år för mindre flugen, som övervintrar i Indien och Pakistan.

Foto: Isac Dahlström