Rosenstaren som upptäcktes på torsdagen 8 augusti är det andra fyndet i Värnamo kommun och det första i klubbens rapportområde. På AP finns det sedan tidigare sju godkända fynd i Jönköpings län. Samtliga fynd är gjorda efter millennieskiftet och majoriteten av fåglarna har varit 1 K. Den här individen är den första som åldersbestämts till 2K.

Rosenstare är en flyttfågel som häckar från östra Europa till Sydasien, framförallt i ett område som sträcker sig från Svarta havet till Tien Shan. Den övervintrar i Indien och tropiska Asien. Väster om Svarta havet är den sporadisk men den häckar i exempelvis Bulgarien. Arten tillhörde tidigare samma släkte som vår vanliga stare, Sturnus, men har sedan 2012 placerats i det egna släktet Pastor.

Foton: Leif Engqvist