Sedan slutet av oktober har flockar av tallbit observerats i södra Sverige. Arten häckar bl. a. i norra Skandinavien och Sibirien och utvandrar vissa år när födan tryter i hemmamarkerna.Rönnbär är en viktig vintermat och eftersom träden är fulla av bär i år finns goda chanser att få se tallbitar kalasa. Senast vi hade så här gott om tallbitar i markerna var vintern 2000-2001 då flockar på upp till 20 fåglar sågs från december till början av januari. Passa på att njuta av de oskygga fåglarna för när bären är slut drar de vidare.

Här har det setts tallbitar senaste veckan i Värnamo och Gnosjö kommuner –>.

Foton: Leif Engqvist