Uppdatering: Måndagen 9 december hölls ett samrådsmöte på Naturum angående ansökan om vattenverksamhet. Ett trettiotal deltagare fanns på plats och det var en samstämmig skara som ser fram emot restaureringen. VÄFK kommer att lämna in föreningens synpunkter vilka kommer vara positiva.

Mellan 2018 och 2023 planeras ett omfattande arbete för att återställa Kävsjön och Häradsösjön till sin forna glans. Genom att återskapa miljöerna från förr bidrar man till ett bättre fågelliv. Ris och träd ska rensas bort och Kävsjöns vattenyta ska regleras både genom höjningar och sänkningar för att åter öppna upp strandområdena.

Häradsösjön ska regleras så de små gölarna åter blir en sammanhängande vattenyta, dock inte fullt så stor som före sänkningen av sjön.Vattennivån i Häradsösjön kommer att höjas till en högre nivå som sedan bibehålls. På så vis får sjön tillbaka en mer sammanhängande vattenyta men med mosaikinslag av öar och vegetation där fåglar kan häcka. Arbetsplanen för hela projektet hittar du här –>

Tidplanen ser ut så här:

År 2018 är huvudfokus att få igång uppföljning av förhållandena före restaurering (inventering av vegetation, fågelliv, fisk, vattenkvalitet), att rensa Fläsebäcken och att komma igång med ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen.
År 2019 lämnas ansökan om vattenverksamhet in till Mark- och miljödomstolen. Vegetationsbearbetning upphandlas och genomförs.
År 2020 bör ansökan av vattenverksamhet vara färdig och förhoppningsvis utmynna i ett tillstånd. Då inleds upphandling av konstruktion och uppförande av dammar. Arbetet är tänkt att vara en totalentreprenad. Eventuellt kompletterande vegetationsåtgärder utförs.
År 2021 byggs dämmena och vattenregleringen inleds.
År 2022 kommer vara ett år med hög vattennivå för att döda rötter från pors, vide och björk.
År 2023 kan vattennivån i Kävsjön sänkas. Den bibehålls i Häradsösjön. Uppföljning efter restaureringen av fåglar, vegetation och fisk.