På årsmötet berättade Joakim Norgren och Keith Johansson från kommunen om projektet att anlägga en våtmark intill Stomsjö gård. Våtmarken beräknas bli cirka 5 ha stor och finns beskriven i en förstudie; Förstudie Sörsjö våtmark Värnamo kommun 2019