På årsmötet berättade Joakim Norgren och Keith Johansson från kommunen om projektet att anlägga en våtmark intill Stomsjö gård. Våtmarken beräknas bli cirka 5 ha stor och finns beskriven i en förstudie; Förstudie Sörsjö våtmark Värnamo kommun 2019

Onsdagen 15 april kl. 17 har vi bestämt möte vid Stomsjö gård med Joakim och Keith för att se hur vi kan anlägga en bra utsiktspunkt, var det kan anläggas en grillplats etc. Under förutsättning att styrelsen beslutar och att medlemmar vill medverka kan Värnamo Fågelklubb bidra ekonomiskt och med arbetsinsats.

Intresserade medlemmar är välkomna att delta på mötet. Ingen föranmälan.