20-06-09: Uppdatering från Joakim Norgren om det pågående arbetet i våtmarken:

Jag hoppas få bort en rishög som ligger på den yta som kommer att översvämmas, sker under nästa vecka.
Några stängsel stolpar skall sättas ute i det som kommer att bli vattenyta i området runt aspholmen i sydost. Det sker också inom ett par veckor.
Sedan börjar vi fylla på med vatten till en låg nivå. Kanske upp 50 cm i första vändan. Det tar nog en bra stund då flödet i bäcken inte är så stort just nu.
Jakt tillåts i våtmarken men bara på vardagar. Jag utgår från att de som jagar på kommunens mark är omdömesgilla och följer de lagar och jakttider som finns.
Jag och snickaren som skall göra utsiktsplattformen har varit och tittat och beslutat och det blir så som vi sa på plats. En plattform som kommer upp 50 cm från marken. 11*5 m. Tak över halva i trä med okantad ek som håller borta regnet. Hängrännan blir på gammalt sätt med två v ställda brädor. I bakkant blir det soffa med små bord så som det ser ut på plattformarna som ligger i Lagan.
Invigning planeras till slutet av aug eller sept om restriktionerna har hävts.

Läs mer om projektet att anlägga en våtmark intill Stomsjö gård. Våtmarken beräknas bli cirka 5 ha stor och finns beskriven i en förstudie; Förstudie Sörsjö våtmark Värnamo kommun 2019