Stomsjö våtmark fick på onsdagen 5 augusti en oväntad invigning genom den brednäbbade simsnäppa som upptäcktes på eftermiddagen. Det är första fyndet av arten i Värnamo kommun och det sjätte i länet. Senast det sågs brednäbbad i Jönköpings län var början av juli 2012. För Småland är det nionde fyndet enligt Artportalen. Tillsammans med busksångaren i juni är det årets andra nya art för Värnamo.

Brednäbbad simsnäppa häckar cirkumpolärt i arktiska vatten och som närmast finns den på Island, Spetsbergen och södra delen av Novaja Zemlja. Efter häckningen samlas brednäbbade simsnäppor i Norra ishavets drivisbälte där skaror med tusentals fåglar kan ses i juli och augusti och under denna tid byter fåglarna sina vackert röda sommardräkter till en vinterdräkt i grått och vitt. Flyttningen sker nästan uteslutande över havet till övervintringsområdena utanför södra Sydamerika och vid Kap Verde i Kanarieströmmens vatten. Enstaka fåglar övervintrar i ännu nordligare områden, även vid Västeuropas kuster. Där lever simsnäpporna pelagiskt och söker näring i drivande tångmassor där de plockar plankton. Men den brednäbbade ses också följa i de stora bardvalarnas spår och från norra halvklotet finns observationer av brednäbbade simsnäppor i sällskap med vitvalar och valrossar. Ibland ses de sitta och picka på valarnas ryggar och det finns t.o.m. en observation av en brednäbbad som sågs på ryggen av en späckhuggare!

Källa: Alerstam 1982. Fågelflyttning