Blåhake på hösten är numera inte årlig  i Värnamos rapportområde. Eftersom vi inte har någon ringmärkning med nät finns inte den möjligheten att hitta dom. Ledningarna vid bl.a. Osudden är nedgrävda efter stormen Gudrun. Där satte sig gärna blåhakar, ortolansparvar och piplärkor om de stöttes upp vid fältpromenader på stubbåkrarna. Nu är istället lågtryck och nattliga regn i början av september bra hjälp. Det gör att de nattflyttande fåglarna går ner och rastar på sin väg till Indien, som är övervintringsområdet för de nordliga populationerna. De två blåhakarna som rastade vid Osudden från den 6 september är de första vid Osudden sedan 2011.
I bildspelet ovan ser du 1K hona, 1k hanne samt en övervintrande blåhake i Bharatpur, Indien, i februari 2018. (Foton: Kent Öhrn).
Köns- och åldersbestämning av blåhakar behandlas utförligt på den här sidan på engelska eller RRK Skånes guide på svenska –>.

Antal höstfynd av blåhakar i Värnamo Fågelklubbs rapportområde 1982-2020. Fotot visar 1K hannen från Osudden.