Oktober är sträcktid för ringduvorna. Stora flockar samlas inför avfärden. Att uppskatta antal i flockar är alltid klurigt. Hur många duvor är det i den här flocken? Uppskatta först antalet och dra sedan i bilden för att få facit där de är inringade i grupper om 25. Gör multiplikationen och lägg till de 10 som flyger längst till höger så blir det …?