Busksångaren vid Tjutaryd 17 juni blev inte godkänd av rrk Jönköping med motiveringen ”Vi anser inte att den har den normalt ”pratande” rytmen samt att den saknar de arttypiska motiven”.

En annan individ spelades in i nordöstra Värmland 5 juli där observatören även fick bilder. Den här individen är godkänd av rrk Värmland. Rapportören har delat en längre inspelning (ovan) och det är tydligt att busksångare har en stor variation i sången.
Länk till rapporten –>